Què faig després de les adjudicacions?

Petita guia per als passos a seguir, tant si t'han adjudicat com si no.

Adjudicacions

Adjudicació definitiva ITEM

05 / 08 / 2012

Què cal fer tant si t’han adjudicat com si no

01 / 08 / 2012
M’HAN ADJUDICAT PLAÇA: QUÈ FAIG?

Si t’han adjudicat un lloc de treball en el procediment de juliol, has de realitzar els següents passos:
1) t’has de descarregar i imprimir la credencial (disponible a la web de la Conselleria a partir de dilluns 6 d’agost i durant tot el mes)
2) el dia 3 de setembre has de presentar-te al centre de destí per tal de prendre possessió de la plaça i que et segellen la credencial
3) el mateix dia 3 de setembre, si pots, o si no en els tres primers dies hàbils de setembre, has d’anar a la Direcció Territorial d’Educació de la província on tens la plaça per tal de donar-te d’alta en nòmina. Això no s’aplica si el curs passat estaves treballant en el territori de Castelló i enguany continues treballant en Castelló, on no cal fer-ho.
Si ets funcionari en pràctiques o interí, ací tens tota la documentació que has de presentar i ací baix els models:

4) a partir del 3 de setembre de setembre la teua destinació és la nova i no la del centre anterior. Açò pot crear problemes de cara als exàmens de setembre: la teua obligació és fer-los al centre NOU i, només en el cas que en el centre nou no et necessiten i així t’ho indiquen expressament, pots plantejar-te examinar al teu antic centre. Recorda que ja no formes part del claustre del centre anterior i que no pots ni signar les actes. Açò canviarà quan es publique la nova ordre que regula el calendario acadèmic i la jornada lectiva i la resolució que preveu la incorporació al nou centre quan siguen “ateses les necessitats derivades de la realització d’aquestes proves”.
Recorda, també, que si hi ha hagut una errada en la teua adjudicació tens un mes per tal d’interposar un recurs de reposició. STEPV ofererix un model a la seua afiliació en l’Espai de l’Afiliació. A l’hora de fer la reclamació, heu de comprovar molt bé que teniu raó: tot verificant les vostres peticions telemàtiques i comprovant també la TIPOLOGIA de la plaça que reclameu (perquè, potser és, per exemple, afectada o a temps parcial i nosaltres no l’havíem marcada a les nostres peticions).

NO M’HAN ADJUDICAT PLAÇA: QUÈ FAIG?

A partir del mes de setembre, es tornaran a realitzar actes d’adjudicació telemàtics. Els primers actes que es faran seran, probablement, el 7 de setembre per al cos de mestres, la setmana següent per als cossos de secundària i FP, i a finals de mes per a EOI i esnsenyaments artístics. Aquestes dates són provisionals i durant els primers dies de setembre us les confirmarem, així que cal que estigueu molt atents/es a la nostra web, on també penjarem informació més detallada de seguida que la tinguem.


Resolució definitiva de les adjudicacions de tots els cossos

31 / 07 / 2012
Cos de mestres

Credencial
Els participants que han obtingut destí en el procediment d’adjudicació, podran accedir novament al sistema (usant el seu usuari i contrasenya) i podran descarregar-se el seu credencial, a partir del dilluns dia 6 d’agost de 2012:
Accés a Credencial

Secundària i altres cossos

Credencial
Els participants que han obtingut destí en el procediment d’adjudicació, podran accedir novament al sistema (usant el seu usuari i contrasenya) i podran descarregar-se el seu credencial, a partir del dilluns dia 6 d’agost de 2012:
Accés a Credencial

 


Adjudicació provisional de tots els cossos

27 / 07 / 2012

Cos de Mestres

Resolució provisional
Reclamacions
El termini de presentació de reclamacions telemàtiques serà des de les 00:00 hores del 28 de juliol de 2012 fins a les 23:59 del 30 de juliol de 2012. Accés a Reclamació Telemàtica
Vacants
Llistat provisional de vacants oferides del cos de Mestres

Cossos de Secundària i Altres Cossos

Resolució provisional
Reclamacions
El termini de presentació de reclamacions telemàtiques serà des de les 00:00 hores del 28 de juliol de 2012 fins a les 23:59 del 30 de juliol de 2012. Accés a Reclamació Telemàtica
Vacants provisionals
Llistat provisional de vacants oferides dels cossos de Secundària i Altres Cossos

Adjudicació provisional de destins ITEM

25 / 07 / 2012
 • Resolució provisional
 • Data de publicació de la resolució: 24/07/2012 Descàrrega de la resolució
 • Llistats
 • Annexos I i II
 • Presentació de reclamacions
 • Els participants podran presentar reclamacions a la resolució provisional, en el termini de cinc dies hàbils, comptats a partir de la data d’exposició d’aquesta resolució.

Comissions de Serveis: publicades les llistes provisionals

21 / 07 / 2012

Informació important sobre restricció provincial en les adjudicacions

12 / 07 / 2012
Com funciona la restricció provincial?
En la Comissió de Seguiment de l’Acord d’Interins/es celebrada el dia 14 de juny, la Conselleria va informar sobre el procediment concret de RESTRICCIÓ PROVINCIAL per al professorat interí amb serveis prestats de tots els cossos. Hi ha qüestions importants per aclarir i hi ha algunes coses que encara l’administració no ha decidit. Ací teniu l’explicació detallada del que us podem dir a hores d’ara: En les adjudicacions de juliol, el professorat interí amb serveis prestats podrà fer la restricció provincial per aquest concret acte únicament. Cal recordar que les borses de mestres del 86, 89, 93 i 96 tenen un procediment de restricció a banda, que té validesa per tot el curs. Si no ens adjudiquen en juliol, participarem en les adjudicacions de setembre. Les primeres adjudicacions del curs (2 o 3 actes) seran d’una manera i, a partir de mitjans del mes de setembre (previsiblement) entrarà en funcionament el procediment d’adjudicació contínua. Els primers 2 o 3 actes de setembre es faran amb el mateix programa que s'ha utilitzat per les substitucions d'aquest curs (amb places a la vista, que hem de marcar i ordenar), i, en cadascun dels actes que es faran tindrem també una pantalla amb la restricció provincial. En aquestos actes haurem de marcar la restricció provincial cada volta, ja que la nostra tria de província no quedarà enregistrada per a l’adjudicació següent. Cal recordar també que és necessari participar en tots els actes si no ens han adjudicat, ja que si no ens poden excloure de la borsa. A partir de mitjans de setembre (no està encara clara la data, però podria allargar-se fins octubre), entrarà en vigor el nou procediment d’adjudicació contínua. Amb l’adjudicació contínua, farem unes peticions “estables” (per àrea, subàrea, localitat i centre) que quedaran enregistrades per totes les adjudicacions del curs, però que podrem modificar com vullguem abans de cada acte d’adjudicació concret per poder ajustar les nostres peticions a les vacants que es publiquen. Amb aquesta adjudicació, per una banda, ja no tindrem l’obligació d’entrar totes les setmanes al programa i eliminarem el perill d’exclusió. I, per altra banda, i seguint la demanda del STEPV, podrem veure les vacants abans de cada adjudicació i, si ho creiem convenient, canviar la tria telemàtica. Combina, per tant, tindre les vacants a la vista i no haver d’entrar constantment al programa. Quan s'inicie aquest nou procediment, convocarem assemblees específiques per explicar-lo amb detall. La Conselleria encara no ha decidit com fer la restricció provincial per aquestos actes: si en el mateix programa (que és el que venia dient fins ara), o si farà un procediment apart, com el que es va fer el curs passat. STEPV ha demanat, a més, que hi haja dos modalitats de restricció provincial (una per vacants i altra per substitucions), i que hi haja dos terminis per poder canviar la nostra restricció durant el curs, ja que les circumstàncies personals poden variar molt en 10 mesos. Recordeu que la restricció provincial significa que no ens podran adjudicar d’ofici en una província que no tinguem seleccionada, però que nosaltres podrem triar qualsevol plaça del País Valencià.
Voluntarietat de totes les places ofertades: llums i ombres
Com a conseqüència de la denúncia de l’Acord d’Interins/es i del Decret Llei 1/2012 de retallades de la Generalitat, les vacants ja no són fins el 31 d’agost i tot el professorat interí amb vacant cessa el dia 30 de juny. Açò fa que totes les vacants siguen ara voluntàries, ja que la durada del nomenament s’equipara a la durada màxima d’una substitució. El procediment concret d’adjudicació que se seguirà és el mateix del que es fa servir ara per les substitucions. Primer es fa una roda voluntària, on aniran adjudicant-se les places a qui les ha triat. Si hi ha alguna plaça que no ha triat ningú, s’adjudicarà d’ofici començant pel final de la llista. Les places a temps parcial i les itinerants només s’adjudicaran de manera voluntària i mai no d’ofici, ja que són voluntàries absolutes. Aquest sistema d’adjudicació és el mateix que STEPV va proposar a la Conselleria en l’any 2007, ja que sempre hem defensat la voluntarietat d’elecció de les places i l’adjudicació d’ofici pel final de la borsa. Però no hem d’oblidar que s’ha adoptat aquest procediment a conseqüència de les retallades i que el professorat interí ha de pagar un preu molt alt per aquesta voluntarietat: ser acomiadat a data de 30 de juny. Nosaltres continuarem proposant la voluntarietat i la durada de vacant fins 31 d’agost.

Secundària: Actes d’adjudicacions desplaçats i suprimits

10 / 07 / 2012
Conselleria ha publicat una nota en la seua web on convoca els actes presencials de demà, a cada territorial, amb la següent explicació:
L’acte presencial d’adjudicació a centre previst en els articles 6 i 7 del Decret 108/2012, de 29 de juny, del Consell, pel qual es regula la recol·locació i redistribució del personal docent amb destí definitiu en els centres docents públics no universitaris dependents de la Conselleria competent en matèria d’educació, en els cossos docents de catedràtics d’ensenyança secundària i de professors d’ensenyança secundària, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i de professors d’escoles oficials d’Idiomes, professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts escèniques i de professors de música i arts escèniques, de catedràtics i de professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny i exclusivament per a aquells que puguen obtindre la recol·locació definitiva o provisional en el seu propi centre en el cas que existira vacant en el mateix, se celebrara el dimecres 11 de juliol de 2012, amb la següent distribució territorial:
ALACANT
 • Lloc. Saló d’Actes de la Direcció Territorial d’Educació, Formació i Treball. Hora. 10.00
CASTELLÓ
 • Lloc. Saló d’Actes de la Direcció Territorial d’Educació, Formació i Treball. Hora. 10.00
VALÈNCIA
 • Lloc. Saló d’Actes de l’IES BENLLIURE, Carrer Convent Carmelites, número 13, de València. Horaris:
 • 09.30 hores: localitat de València.
 • 11:00 hores: aquelles localitats on la inicial del seu nom estiga compresa entre la A i la M.
 • 13:00 hores: aquelles localitats on la inicial del seu nom estiga compresa entre la N i la Z.
Una vegada realitzada l’adjudicació a centre tot aquell professorat de la relació que no haguera obtingut recol·locació definitiva o provisional en el seu propi centre haurà de participar en el procediment telemàtic a partir del 13 de juliol de 2012.

Secundària: Llistats definitius d’interins per especialitats amb serveis prestats

10 / 07 / 2012

Secundària: Llistat definitiu de participants provisionals, pràctiques i interins

10 / 07 / 2012

Suport amb les adjudicacions telemàtiques

09 / 07 / 2012
Si teniu dubtes o problemes per a entrar en l'aplicació de les adjudicacions telemàtiques les seus de STEPV d'Alacant i Castelló estan obertes per atendre-vos de 9:30h a 14h. A València, hem habilitat ordinadors en l'acampada de professorat interí davant la Direcció Territorial (c/Gregorio Gea) on us podrem ajudar. En cas de desallotjament, l'atenció serà en la seu del sindicat. Així mateix, el divendres 13 de juliol, coincidint amb l'inici de les adjudicacions telemàtiques del professorat suprimit i desplaçat, convoquem assemblees informatives sobre el procediment a les seus de València, Alacant i Castelló a les 12h.

Adjudicacions del cos de mestres: canvis importants en l’aplicació

03 / 07 / 2012
El sindicat ha fet gestions aquest matí davant la Conselleria sobre les adjudicacions telemàtiques del cos de MESTRES. Us comuniquem la següent informació NOVA i IMPORTANT sobre canvis en l'aplicació respecte de les adjudicacions del curs passat:
 1. Segons el RD 1594/2011 d'especialitats del Cos de Mestres, no es pot accedir a places en FPA que corresponguen a primer cicle de l'ESO, i és per això que en l'aplicació telemàtica no ens apareixen les habilitacions corresponent a aquestos ensenyaments.
 2. ATENCIÓ! Les persones de les borses del 86, 89, 93 i 96, ja han fet la restricció provincial i el programa telemàtic no els permetrà triar res fora de la/es seua/es província/es de restricció (com l'any passat), però com que TOTES LES PLACES SÓN VOLUNTÀRIES enguany, com a NOVETAT, el professorat d'aquestes borses NO TÉ L'OBLIGACIÓ DE DEMANAR TOTA LA PROVÍNCIA/ES QUE TÉ RESTRINGIDES. El que sí que està obligat a fer és indicar, en la pantalla d'adjudicació forçosa, la província/es que tinga restringida.
 3. El programa no detecta errades si posem una especialitat incorrecta en un centre que no la té. Cal, doncs, prestar molta atenció per no malgastar línies de peticions.

Oposicions

La situació administrativa del professorat no definitiu i opositor

Documentació que cal presentar per a donar-se d’alta en nòmina

Funcionariat de carrera i en pràctiques en situació d’alta, el 31 d’agost de 2012, en la nòmina docent de qualsevol de les tres direccions territorials d’Educació.

 • Sense canvi d’especialitat. La diligència d’incorporació que figura al peu de la credencial de presentació al centre s’ha de formalitzar i remetre’s a la secció de personal corresponent. Termini: tres primers dies de setembre. En les direccions territorials solen habilitar un punt per poder entregar la credencial i no haver d’agafar número i fer cua de registre.
 • Funcionariat en pràctiques (que estiga repetint o haja prorrogat les pràctiques). A més, fotocòpia compulsada del títol acadèmic o certificació acadèmica de finalització dels estudis.
 • Amb canvi d’especialitat. A més del procediment anterior, dues fotocòpies compulsades del títol o certificació acadèmica de finalització dels estudis.
 • Canvi de província. A més dels documents dels supòsits anteriors, imprés normalitzat d’actualització de domicili i actualització de dades bancàries, si cal.Funcionariat de carrera que el 31 d’agost de 2012 no es troba d’alta en la nòmina de qualsevol de les tres direccions territorials.

 • Imprés normalitzat de recollida de dades personals i bancàries.
 • Imprés normalitzat de declaració per raó de la llei d’incompatibilitats i de no haver sigut separat ni inhabilitat de l’exercici de funcions públiques.
 • Imprés normalitzat de declaració per a l’IRPF.
 • Imprés normalitzat de jurament o prometença de lleialtat al rei i de guardar la Constitució.
 • Dues fotocòpies del document oficial d’identitat i dues més del NIF si en el carnet d’identitat no figura la lletra del codi fiscal.
 • Diligència d’incorporació original que figura al peu de la credencial de presentació.
 • Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta d’estalvis o compte corrent, per consignar correctament els codis i els números de compte de l’entitat bancària corresponent.
 • Dues fotocòpies compulsades del títol acadèmic o de la certificació acadèmica de finalització d’estudis.
 • Certificat mèdic oficial en què es faça constar que no es pateix cap malaltia o defecte físic que impedisca l’exercici de les corresponents funcions.
 • Si no han cotitzat mai abans cal donar-se d’alta en la Seguretat Social.Notes importants

 • Els impresos normalitzats estan a la disposició de les persones interessades en els negociats d’informació i registre de les direccions territorials on s’han de donar d’alta en la nòmina, i en la web de la Conselleria (http://www.cefe.gva.es/per/val/adjudicaciones.htm) i del sindicat.
 • Per a fer efectiva la inclusió en la nòmina al setembre, és imprescindible la presentació de tota la documentació degudament emplenada abans del dia 5 d’aquest mes, en el negociat d’Informació i Registre de la direcció territorial corresponent.


Professorat opositor de 2011 i/o provisional

Ordre de les llistes
El professorat d’ordena per any d’oposició, i nota obtinguda. Hi apareixeran llistats amb les persones ordenades per especialitats. En el cas d’adjudicar places a les quals hi poden optar diverses especialitats (per exemple, les especialitats de FPA de secundària), la Conselleria entrecreuarà l’ordre de cada llistat d’origen.
La nova situació
El professorat que durant el curs 2011/12 ha superat la fase de pràctiques s’incorpora als centres com a funcionari/a provisional o en expectativa de destinació. Al llarg del curs escolar 2011/12, caldrà tindre presents les qüestions següents:
Concurs general de trasllats
En el primer trimestre del curs, es convocaran els respectius concursos de trasllats per a cada cos. És obligatori participar-hi.
Funcionariat de carrera
Les persones que aproveu les pràctiques després d’una pròrroga o suspens, eixireu nomenades en el DOCV i en el BOE. Els últims anys, la publicació ha sigut en novembre.
Triennis i sexennis

 • Després del nomenament com a funcionaris de carrera, se’n pot sol·licitar el reconeixement si es poden completar triennis i sexennis amb l’addicció dels serveis públics anteriors.
 • Per als triennis, valen els serveis prestats en totes les administracions públiques, en qualsevol escala.
 • Per als sexennis, valen només els serveis prestats en les administracions públiques educatives com a docent.
 • Quant als triennis, a partir del segon, el reconeixement és automàtic i per al primer s’aportarà la documentació acreditativa dels serveis relacionats correlativament en la sol·licitud (Annex II).
 • Quant als sexennis, recordeu que el Decret-Llei 1/2012 en paralitza el seu reconeixement fins el 2014. No obstant això, el més recomanable és sol·licitar-los quan ens pertoque per poder encetar la via de recurs.


Les retallades han afectat també les oposicions

Els Pressupostos Generals de l’Estat
En els pressupostos per a l’any 2012 es prohibeixen les Ofertes Públiques d’Ocupació. Enguany només s’han fet les oposicions en aquelles comunitats autònomes que havien publicat la seua OPO amb anterioritat als pressupostos. Aquesta mesura té un objectiu clar més enllà que estalviar diners: anar reduïnt el número de docents en el sistema públic de manera permanent. Com que el funcionariat de carrera ha de tindre garantit el seu lloc de treball, això pot ser un relatiu obstacle per eliminar vacants: sempre n’hauràs de tindre suficients per tot el funcionariat de carrera. Si, a més, afegim que l’administració valenciana s’ha negat a acordar un pla d’estabilitat per al professorat interí, el resultat és una minva de llocs de treball que no respon a una situació cojuntural de crisi, sinó al propòsit d’eliminar vacants permanents i, per tant, professorat.
El Reial Decret Llei 14/2012
Les retallades de Wert afegeixen un altra variable enverinada a la manca d’oposicions: mentre estiguen congelades totalment (com ocorre ara) o la taxa de reposició siga del 50%, les administracions educatives podran incrementar la ràtio d’alumnat per aula un 20%. O siga, menys vacants, menys professorat i més alumnat per aula. Una equació que només comporta menys treball, menys condicions laborals i menys qualitat educativa.

Temps Parcial

Horari setmanal d'obligada permanència en el centre Resta d'horari
Hores lectives Hores complementàries Total Hores compl. còmput mensual Hores lliure disposició Jornada laboral Percentatge

Jornada completa en els cossos de secundària

18 7 25 5 7,5 37,5 100%

Possibles contractes a temps parcial en els cossos de secundària

13 4 17 4 5 26 72,22
12 4 16 4 5 25 66,66
11 4 15 3 4,5 22,5 61,11
10 3 13 3,5 4 20,5 55,5
9 3 12 3 3,5 18,5 50
8 3 11 2,5 3 16,5 44,4
7 2,5 9,5 2 3 14,5 38,88
6 2 8 2 2,5 12,5 33,33
5 1,5 6,5 2 2 10,5 27,77
4 1 5 1,5 1,5 8 22,22
3 1 4 1 1 6 16,66

Itineràncies

Nova regulació de les itineràncies

Normativa


Ordre 44/2012, d’11 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el règim aplicable al professorat que presta servicis en més d’un centre docent públic d’ensenyança no universitària de titularitat de la Generalitat. (DOCV 17/07/2012).
Altres normes d’aplicació: Decret 64/2011, de 27 de maig, del Consell (DOCV 30/05/2011), pel qual es modifica el Decret 24/1997, d’11 de febrer (DOGV 17/02/1997), sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris, i Ordre de 23 de juliol de 1998, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Administració Pública, que el desplega (DOGV de 15/09/1998).

Definicions


Es diferencien tres tipus de llocs de treball que combinen docència en més d’un centre:
A) completats: si completem horari amb un altre centre de la nostra localitat, o de localitats limítrofes per evitar un desplaçament o supressió. Si són centres de localitats diferents, tindrem indemnització per quilometratge.
B) compartits: si són en centres de la mateixa localitat.
C) itinerants: si són en centres de localitats diferents.
Atés que els llocs docents itinerants i compartits tenen caràcter singular, l’adscripció a aquestes places és voluntària.

Règim i horari del professorat

 
El professorat complirà, en cada un dels centres, la part proporcional de l’horari complementari setmanal d’obligada permanència i complementari mensual al centre.
L’horari del docent es configurarà, preferentment, atenent cada centre en dies i/o en jornades distintes. Així mateix, no hi haurà obligació de començar i de finalitzar la jornada al centre d’adscripció.
L’horari del docent es configurarà, preferentment, atenent cada centre en dies i/o en jornades distintes. Així mateix, no hi haurà obligació de començar i de finalitzar la jornada al centre d’adscripció.
El calendari laboral serà el que correspon al del centre d’adscripció.
La reducció horària de l’horari complementari serà la següent: fins a 60 km setmanals, dues hores de reducció; de 60 a 120 km, tres hores; de 120 a 160 km, quatre hores; de 160 a 200 km, cinc hores; de 200 a 240 km, cinc hores.
Quan el desplaçament setmanal supere els 200 quilòmetres setmanals, el professorat tindrà dret a la reducció d’una hora lectiva a més de les complementàries.
El nombre màxim de centres per a atendre és tres, excepte en el cas de centres rurals agrupats, en què el nombre màxim és cinc.
Els horaris seran elaborats, coordinadament, per les direccions d’estudis dels centres en què impartisca les seues ensenyances. En cas de desacord, els fixarà la Inspecció Educativa.

Càlcul i cobrament de les indemnitzacions


El professorat itinerant i el professorat d’horari completat en un altre centre de distinta localitat percebrà les indemnitzacions per quilometratge d’acord amb aquesta taula: 0,19€/km en el cas de turismes i 0,078€/km en el cas de motocicletes.
Quan en el mateix dia el professorat haja de desplaçar-se entre diversos centres, es computarà el desplaçament d’anada entre el centre d’adscripció i el més allunyat d’aquest, i només si hi ha docència posterior en el mateix dia al seu centre d’adscripció, podrà computar-se el desplaçament de tornada a aquest.
En cas d’accident de circulació, el professorat tindrà dret a les indemnitzacions que puguen correspondre per l’aplicació de l’article 6 del Decret 24/1997, d’11 de febrer, del Govern Valencià, que comprendran els danys propis no coberts per l’assegurança del professorat.

Centres


El professorat itinerant formarà part dels claustres de tots els centres en què impartisca la docència. En cas de coincidència horària, preferentment assistirà a la sessió del claustre del seu centre d’adscripció.

L’opinió del sindicat


La nova normativa d’itineràncies està directament relacionada amb les retallades provocades per l’augment de ràtios i de l’horari lectiu perquè ha provocat molts desplaçaments i supressions i la multiplicació de docents que han d’impartir docència en més d’un centre. L’ordre empitjora greument les condicions laborals del professorat com, entre altres aspectes, els següents:

 • la reducció ja no serà d’hores lectives sinó complementàries, quan és palés que el professorat itinerant i compartit ha de multiplicar l’atenció a l’alumnat i a famílies per a poder atendre tots els centres.
 • es continua sense actualitzar la normativa d’indemnitzacions pel que fa a la quantitat per quilòmetre (l’última revisió és del 2008).
 • les interines a partir del sisé mes d’embaràs, ja no podran suspendre transitòriament les itineràncies, amb el conseqüent perill per la seua salut.
 • es creen les compartides, però sense cap tipus d’indemnització per quilometratge.
Guia de les Adjudicacions 2018 Adjudicacions: preguntes freqüents

Espai de l'afiliació

Descarrega't tots els PDF de les distintes adjudicacions a l'espai de l'afiliació.


Guia de les àrees i subàrees

Aplicació d'ajuda en la localització geogràfica de les àrees i subàrees de les adjudicacions.

Accedeix
Com fer l'adjudicació contínua el curs 2013/14
portada
Guia del professorat interí 2012
Juny 2012

Història recent del nou acord de professorat interí subscrit el 23 de novembre de 2010. Aprovació i publicació del decret llei 1/2012 de mesures per a la reducció del dèficit. Preguntes freqüents i qüestions generades per l’aplicació d’aquest decret llei.