logo espai

Noves retallades per al curs 2012/13

La Conselleria d’Educació va fer arribar als centres educatius mitjançant una circular on explica de quina manera fan efectives en el sector d’ensenyament privat concertat les mesures contemplades en el Decret Llei 1/2012 i en el Reial Decret Llei 14/2012.

23 / 07 / 2012 | STEPV retallades espai ensenyament privat

En primer lloc, la mesura que afectà al personal interí d’ensenyament públic per la qual deixen de prestar servei a l’Administració a partir del 30 de juny, es va traduir al nostre sector de manera que la Conselleria deixà de pagar el salari de les treballadores i els treballadors docents amb contracte d’interinatge, inclosos en la nòmina de pagament delegat amb una antiguitat inferior a un any.
Per què diferenciar en funció de l’antiguitat? I el més greu de tot: què suposa a les treballadores i els treballadors afectats?

Evidentment els centres privats no s’han fet càrrec del sou ni de la cotització d’aquestes persones, així que, en previsió de que l’Administració deixara de pagar els segurs socials de tota la plantilla si no donaven de baixa a la treballadora/treballador, el que han fet ha sigut acomiadar-los. Ara bé, és legal i just això? a l’espera de que un jutjat acredite el contrari, acomiadar a una persona amb contracte d’interinitat sense que es torne a incorporar el treballador/a al qual està substituint, i sense que siga per motius disciplinaris, és un acomiadament improcedent, encara que l’empresa alegue altres qüestions, com per example que la Conselleria no paga el sou.
L’Admiministració té signat un concert pel qual es compromet a pagar unes despeses i hauria de fer front a aquestes sense modificar les condicions de treball d’un personal que no és seu. No obstant ens trobem amb una realitat, d’una banda les empreses no volen entrar en cap guerra amb la Conselleria, per la qual cosa no li reclamaran els diners, i d’altra banda moltes treballadores i treballadors no reclamaran cap euro a les empreses en concepte d’indemnització per acomiadament a canvi de la promesa de tornar a treballar en setembre. A la fi és que les conseqüències sempre les hem de pagar els mateixos, el personal treballador.
En segon lloc segons el Reial Decret del 14/2012 ens trobem amb una nova ola d’acomiadaments objectius i reduccions de jornada derivades de l’increment de les ratios en un 20% i de la supressió de les hores destinades a la docència de l’Educació per a la ciutadania en anglés. A més s’haurà de vore quantes hores es mantenen per a desdoblaments i per a compensatòria.
En tercer lloc una de les mesures més polèmiques, la intenció de no susbsituir professorat fins que passen 10 dies lectius des de que es produeix la baixa.
L’Administració considera que el centre pot fer-se càrrec amb els seus propis recursos els deu primers dies però realment tots sabem que en la inmensa majoria dels casos el que ens trobarem serà alumnat vigilat per un professorat que no té la formació adequada per a impartir les classes que donaba el docent que ara no es troba al centre.
A més si sumem els acomiadaments de les treballadors/res amb contracte d’interinatge esmenats al primer punt, podem trobar-nos amb que no tornaran a ser contractats fins que no hagen passat dos setmanes des del començament del curs.
I per si no teníem prou amb tot açò, recordem que ja vàrem començar a patir el passat mes d’abril la supressió després dels 15 primers dies de baixa, del complement pel qual cobrem el 100% del nostre sou en una IT (incapacitat temporal). Com ja vàrem explicar, els docents amb nòmina de pagament delegat tenim reconegut en el nostre conveni set mesos de complement per a arribar al 100% del nostre salari, més un mes per cada trienni d’antiguitat. Així doncs, sempre que la baixa no es derive d’una malaltia laboral ni d’un accident de treball, l’Administració torna a modificar les condicions de treball a un personal sobre el que no té compentències, ja que som treballadores i treballadors d’empreses privades.
Respecte el Decret de gener de Vela,  STEPV-Iv ha recorregut la decisió del Consell d’aprovar el Decret conjuntament amb la resta de sindicats amb representació en pública, afegint un paràgraf en referència a l’educació concertada.
Al mateix temps s’ha presentat un recurs d’inconstitucionalitat per part de 50 diputats contra el decret Llei del 5 de gener que està actualment en mans del Tribunal Constitucional.