logo espai

La paga de 25 anys del Conveni de Concertada

L’Article 61 del V Conveni Col·lectiu d’Empreses d’Ensenyament Sostingudes Total o Parcialment amb Fons Públics preveu el dret de cobrar una paga extra per part del les treballadores i els treballadors al cumplir 25 anys d’antiguitat en l’empresa (no treballant en el sector).

23 / 07 / 2012 | Amadeu Sanz paga 25 anys espai conveni concertada

Aquesta paga “equival a una mensualitat extraordionària per cada quinqueni cumplit”. A més, a la Disposició Transitòria Primera es prevéu una mesura per algunes d’aquelles persones que per qüestions d’edat no arribaran a cumplir mai els 25 anys d’antiguitat en l’empresa. Aquesta Disposició diu que aquelles persones que a l’entrada en vigor del conveni tinguen cumplits 56 o més anys i que al llarg de la seva vigència alcacen almenys, 15 anys d’antiguitat en l’empresa i menys de 25, tindran dret a percebre una paga extraordinària per antiguitat en l’empresa, sempre que no l’haja percebut anteriorment segons el que es disposa en l’article 61 d’aquest Conveni per import d’una mensualitat extraordinària per cada quinqueni cumplit.

Ara bé, ens trobem amb la circunstància de que a les persones que estan amb la condició de pagament delegat en el sector (els que cobren directament de la Conselleria) l’Administració es nega a pagar-los de forma ordinària i va passant el temps sense que ho cobren.
Què pot fer la treballador/ra

  • Una vegada han passat uns mesos i queda constància de que l’Administració no té cap intenció de pagar hem de posar dos reclamacions:
    • A l’Administració: Ja que és la que ha de posar els diners. S’ha de posar abans d’un any, ja que és el periòde de prescripció de les reclamacions de quantitat.
    • A l’empresa: S’ha de interposar una reclamació de quantitat a l’empresa en el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC). La rao d’açò és que som treballadors/res d’empreses privades que dóna la tesitura que rebem una subvenció. Com a part de la subvenció està el salari del personal docent, que en el cas dels que tenen pagament delegat reben directament el seu salari sense que pase per l’empresa. És no més un tràmit administratiu, no un acte hostil en contra de l’empresa, ja que és l’Aministració qui ha de pagar.
  • Normalment la reclamació a l’Administració no té resposta, però la reclamació a l’empresa ens porta a que es celebre un acte de conciliació en un periòde aproximat d’un mes. A l’acte de conciliació normalment l’empresa no acudeix, encara que té obligació. Si acudeix és per cumplir amb la seua obligació, peró no s’arriba a cap acord perquè no és ella qui ens ha de pagar.
  • Una vegada hem eixit de l’acte de conciliació amb l’acta que certifica que no ha hagut acord podem interposar una demanda judicial.
  • Als judicis es convoca al treballador/ra, a l’empresa i a l’administració. Són judicis ràpids, ja que han hagut molts sobre el mateix cas. Pel moment, les sentències estan estimant parcialment la demanda del treballador/treballadora i més prompte o més tard acaba cobrant. La raó per la qual les demandes només són estimades parcialment és que ja han hagut prou sentències al Tribunal Suprem per les quals es condemna a pagar a l’Administració la paga d’antiguitat, però excloent d’aquesta el concepte corresponent al Complement Retributiu Autonòmic per interpretar que quan el Conveni parla de mensualitat extraordinària està fent referència als conceptes que aparéixen al conveni i no al CRA que és una millora autonòmica.

Els afiliats que necessiten que el sindicat s’ho gestione ha de demanar cita amb José Luis Grande Calvo, alliberat pel sector d’ensenyament privat concertat, portar una fotocòpia del DNI, la nòmina corresponent al mes en que genera la paga i tant la nòmina anterior com la posterior.
Les reclamacions per als afiliats i les consultas de Serveis Jurídics són gratuites pels afiliats.
Les demandes judicials per aquest concepte tenen un cost de 100 € pels afiliats.


Vicent Xavier Crespo i Momiejo | 07 / 03 / 2014 - 8:51


hola Sóc Xavier Crespo i Momiejo, ja vaig fer la reclamació a l’administració sobre la meua pagfa d’antiguitat fa més de 4 mesos i tal com es podia preverure no he rebut resposta. Quins són els passos que he de realitzar ara? Demane cita amb José Luís Grande?
Espere la vostra resposta.
gràcies i fins aviat.
Xavi