encaraTocaBanner

Encara toca!


Enquesta sobre les plantilles

Benvolguda companya, benvolgut company,

Amb aquesta enquesta et demanem la teua col·laboració per a ajudar-nos a elaborar una proposta de les plantilles de professorat necessàries en els centres educatius d’Infantil, Primària, Secundària i FP. La normativa que regula les plantilles d’aquestes etapes educatives es negociaran, si no hi ha canvis, al llarg del mes de març.

Hi ha hagut noves normatives molt importants (decret i ordre d’educació inclusiva i llei de plurilingüisme) que s’estan aplicant amb unes plantilles retallades pel govern anterior del PP. STEPV ha reclamat al nou govern del Botànic des de 2015 la necessitat de recuperar i millorar les plantilles docents i adaptar-les a les necessitats actuals.

Ara que, per fi, es negociaran en la Mesa Sectorial, et demanem que ens ajudes a configurar una proposta per a traslladar-la a la negociació, contestant aquesta enquesta i participant de les assemblees que convocarà el Sindicat els pròxims dies.

Igualment, et demanem que difongues a la resta de companys i companyes del teu centre aquesta enquesta i que convoques reunions de professorat i, fins i tot, que demanes la convocatòria d’un claustre (o que el convoques si formes part de l’equip directiu) per abordar aquesta qüestió tan important per al dia a dia del teu centre.

A continuació tens informació sobre les plantilles de professorat i la seua importància i enllaços a la normativa actual que et pot servir com a base per a fer propostes de millorar. Al final d’aquest text tens l’accés a l’enquesta que et demanem encaridament que emplenes fins el 21 de febrer.

Què són les plantilles de professorat?

La normativa de plantilles estableix les hores de docència, de desdoblament i reforç, d’atenció a la diversitat, l’opcionalitat en Secundària, que determinen el nombre de docents necessaris en cada centre educatiu. El que anomenem places de catàleg. Així mateix, regula les hores de càrrecs directius, caps de departament, coordinacions, etc. En síntesi, una part important de les condicions de treball del professorat. Per tant, aquestes normatives són d’una gran importància per a la vida dels centres.

Les plantilles de professorat van ser possibles gràcies a acords entre els sindicats i la Conselleria d’Educació en 1997 (Infantil i Primària) i 1999 (Secundària i FP), fins la retallada del govern del PP en 2013 (Infantil i Primària) i 2015 (Secundària i FP). Aquests acords van ser substituïts per ordres imposades, ja que no van comptar amb el suport dels sindicats educatius, perquè retallaven el nombre de professorat en cada centre i etapa educativa.

Com influeixen les plantilles en el concurs de trasllats?

De manera molt directa. Les plantilles regulen els criteris per a la determinació de les vacants del concurs. Per tant, només els llocs de treball contemplats en la normativa poden ofertar-se al concurs en cas de vacant.

I en el professorat interí?

De la mateixa manera, ja que totes les places que es generen per la normativa de plantilles i no siguen ocupades pel funcionariat de carrera o en pràctiques s’oferten al professorat interí. En aquest context d’oposicions massives l’ampliació de les plantilles ajuda a mantindre llocs de treball per al professorat interí que no supere els processos selectius.

Com més s’amplien les plantilles, més llocs de treball es generen, tant per al funcionariat de carrera com per al professorat interí i, alhora, s’avança en la millora de l’atenció del nostre alumnat.

No a la selecció de professorat

El DOGV ha publicat els nous Reglaments Orgànics i Funcionals (ROF) d’Infantil i Primària i de Secundària que substitueixen els anteriors (1997).
Sense negociar ni buscar el consens de la comunitat educativa, la Conselleria ha aprofitat el ROF per introduir determinades mesures. Per exemple, que les direccions dels centres definisquen llocs de treball requerits per al desenvolupament de projectes, activitats o mesures no regulades, o definir requisits de titulació i capacitació professional respecte de determinats llocs de treball.
La Llei d’Educació de Catalunya (LEC) (aprovada el 2009 i desenvolupada el 2014), d’on prové la iniciativa, inclou un redactat molt similar que ha comportat que les direccions puguen triar una part de la plantilla, una potestat que altera l’ordenació del concurs de trasllats i les borses de treball interí i afecta les comissions de serveis i les destinacions provisionals.
Exigim la retirada d’aquesta mesura del ROF i aturar el seu desplegament. Només així evitarem l’adulteració i empitjorament de les condicions laborals i els sistemes de provisió de places. També cal obrir un debat sobre el model educatiu que possibilita el desplegament del ROF, que pot entrebancar la negociació de l’anunciada Llei Valenciana d’Educació.

Millora de plantilles

Aquest curs està prevista la negociació de les normatives de plantilles docents, que reclamen una actualització urgent i la reversió de les retallades de 2013 i 2015, encara en vigor. Els centres han de comptar amb plantilles estables, amb llocs de catàleg adjudicats amb caràcter definitiu mitjançant el concurs de trasllats. El Pla d’Actuació i Millora (PAM) ha de servir només per a cobrir necessitats puntuals i garantisquen l’estabilitat de les plantilles. L’aplicació del Decret d’Educació Inclusiva i la Llei de Plurilingüisme, amb les plantilles actuals, han de facilitar l’increment del professorat d’anglés, així com més suports i desdoblaments. També cal ampliar les hores de dedicació a les coordinacions i cobrir l’horari dels equips directius.

Reducció de ràtios i hores lectives

Malgrat que la Conselleria ha iniciat el procés per a reduir-les, les ràtios d’alumnat són molt elevades. Sense eixa reducció, perilla l’aplicació del Decret d’Educació Inclusiva.
Com recomana la Llei de millora de les condicions per a l’exercici de la docència (2019), cal reduir l’horari lectiu: 23 hores en Infantil, Primària i Educació Especial i 18 hores en la resta d’ensenyaments. És un objectiu que cal materialitzar en el curs 2020/21 en tots els nivells educatius, tot i que cal insistir per a incrementar encara més la reducció en benefici de les tasques de coordinació, preparació, investigació, formació i programació, activitats imprescindibles per a la qualitat educativa.

Recuperació del poder adquisitiu

Des de 2010, el professorat –i el conjunt dels treballadors i treballadores del sector públic– ha perdut 12 punts de poder adquisitiu. Els acords entre CCOO, UGT i CSIF amb el ministre Montoro (2017) per a recuperar-lo són absolutament insuficients perquè depenen de condicionants com l’evolució del PIB, per exemple, i no compensen ni de lluny les pèrdues acumulades durant tant de temps.
En la Mesa General de la Funció Pública no hi ha cap voluntat per a avançar en la recuperació del poder adquisitiu, però la Conselleria d’Educació pot compensar les pèrdues amb increments salarials mitjançant complements específics docents que materialitzen el compromís adquirit de crear un fons de compensació. Intersindical Valenciana ha recordat i exigit de manera reiterada el compliment d’una promesa que segueix sense acomplir

Materials

{title}

Encara Toca

Top