Recuperar unitats i plantilla en els centres

Recuperar unitats i plantilla en els centres

Els arranjaments escolars dels darrers anys han recuperat moltes unitats en infantil i primària retallades per l’anterior govern. Per primera vegada en anys el saldo de l’arranjament ha estat positiu i això ha tingut un impacte també en la recuperació de professorat. STEPV ha treballat colze a colze amb els centres educatius per a defensar, davant la Conselleria, les al·legacions a l’arranjament escolar que ens han fet arribar.
A través del PAM (Pla d’Actuació de Millora) també s’ha recuperat professorat per atendre diversos programes d’atenció a la diversitat.
Així, a 2018, comptem amb 5.500 docents més que en 2014. Hem recuperat el professorat retallat en el període 2010-2014.
Ara bé, cal continuar lluitant perquè els llocs de treball es consoliden: que les places habilitades per concurs i pel PAM es convertisquen en places de catàleg i no en habilitacions que són autoritzades curs a curs.
Les mobilitzacions convocades el curs passat per STEPV, en el marc de la campanya “Ja toca!” per les nostres condicions laborals, van servir perquè la Conselleria anunciara el 4 de maig una sèrie de mesures que iniciaven el camí de la recuperació de les retallades del professorat, que s’estaven ajornant massa temps. Les 19 hores lectives en determinades funcions en secundària, el tutor/a en més de la meitat dels col·legis, més conserges, etc., s’han aconseguit gràcies a la pressió de STEPV i del professorat.


Retornar a l’acord de professorat interí de 2010 i el cobrament dels sexennis

Retornar a l’acord de professorat interí de 2010 i el cobrament dels sexennis

STEPV ha guanyat diverses sentències que han millorat les condicions laborals del professorat interí. D’una banda, la sentència que tombava l’acord de 2013 (signat per la resta de sindicats), recuperava l’acord de 2010, que continua vigent gràcies al Sindicat.
D’altra banda, la sentència contra el decret de sexennis de 2014 (pactada per la Conselleria i la resta de sindicats) obligava a negociar un nou decret que incorporava el professorat interí en l’abonament d’aquest complement.
Deixar en mans de la resta de sindicats la gestió del professorat interí ha significat un retrocés en les seues condicions laborals. Només STEPV ha aconseguit, en lluita colze a colze amb el col·lectiu, retornar a l’acord de 2010 i el cobrament dels sexennis.
La lluita, ara, és l’estabilitat i la consolidació del col·lectiu davant l’oferta massiva d’oposicions. Una lluita que només STEPV està duent a terme.


Apropar el professorat al destí desitjat

Apropar el professorat al destí desitjat

Mai s’havien ofertat totes les places disponibles en el sistema educatiu en el concurs de trasllats. STEPV sempre havia exigit que s’ofertaren totes les places. A partir de l’any 2015, el concurs de trasllats ha realitzat una oferta ampla de places que ha permés a molts docents apropar-se al seu destí desitjat. Un percentatge de docents, però, continuen allunyats de les seues destinacions desitjades. Per això STEPV va proposar que el funcionariat de carrera poguera participar en les comissions de serveis sense al·legar motius, fet que va ser acceptat per la Conselleria, que va introduir la Comissió de Serveis per Interés Particular. Aquesta mesura, aconseguida per STEPV, no és el “concursillo”, és molt millor, perquè no limita al professorat que hi pot participar.


Regular la maternitat en la normativa de pràctiques

Regular la maternitat en la normativa de pràctiques

En la negociació de la regulació del període de pràctiques, STEPV va aconseguir que es contemplara la mesura perquè les funcionàries en pràctiques embarassades o de permís maternal no tingueren problemes alhora de superar aquest període. Per això s’ha reduït de sis a tres mesos no necessàriament consecutius el període de pràctiques per a aquest col·lectiu.


I moltes més coses: recuperació de la paga extra, jornada contínua, supressió dels descomptes per IT, alta en nòmina l’1 i 2 de setembre, etc.

Moltes d’aquestes mesures s’han aconseguit mitjançant la negociació, gràcies a la majoria absoluta de STEPV en la Mesa Sectorial, però també per la mobilització del professorat, que ha contribuït a accelerar la recuperació de les condicions laborals del professorat.

Per això, afirmem que
AMB TU AVANCEM I AVANÇAREM