Oposicions

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés d'oposicions docents.

Oposicions

Oposicions docents

Informacions i actualitzacions sobre les oposicions docents al País Valencià i altres comunitats autònomes.

El certificat digital o cl@ve

Davant la publicació de la convocatòria d’oposicions del Cos de Mestres 2018, previsiblement al llarg del mes d’abril, la Conselleria d’Educació va a implementar com a novetat la inscripció en línia a les proves de l’oposició. No serà possible cap inscripció en format paper.

Com ho faig

Oposicions País Valencià

Ràtios de persones aspirants per especialitats

10 maig 2018

Avui,, 10 de maig Conselleria d’Educació ha tret els llistats provisionals d’admesos a les oposicions del Cos de mestres. S’han inscrit un total de 16.665 persones per a 3.000 places que s’han ofertat (podeu consultar els llistats més avall).

A continuació xifrem les ràtios de l’opositor/a segons per quina especialitat oposite, però que amb la implementació del repartiment de places per tribunal no es correspondrà al que realment passarà una vegada finalitzat el procés selectiu.

PLACES OFERTADES PERSONES INSCRITES RÀTIO OPOSITOR/A PER ESPECIALITAT
PEDAGOGIA TERAPÈUTICA 120 1.120 9,33
EDUCACIÓ INFANTIL 675 5.672 8,40
EDUCACIÓ FÍSICA 180 1.022 5,67
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 975 5.289 5,42
ANGLÉS 400 1.591 3,97
MÚSICA 150 571 3,80
AUDICIÓ I LLENGUATGE 500 1.400 2,80


Conselleria ha tornat a implementar la mesura del repartiment de places per tribunal, cosa que ja ha estat experimentada en convocatòries passades i va deixar de fer-se en les convocatòries darreres. Des del Sindicat amb les dades que aquesta mesura va comportar, vam defensar en mesa de negociació que era millor no fer el repartiment de places per tribunal i així poder estar totes i tots en les mateixes condicions de ràtio de poder aconseguir la plaça d’oposició. En les convocatòries on es va fer repartiment de places per tribunal vam observar que hi havia un descens molt considerable de les persones que superaven la primera part d’oposicions, així doncs al ser proves eliminatòries es perverteix el sistema al no poder demostrar els i les aspirants els coneixements i aptituds que tenen en la defensa de la programació didàctica i de la unitat didàctica. Aquest punt també és totalment negatiu per al professorat interí que actualment treballa als centres educatius, ja que els deixa en inferioritat de condicions respecte a les persones que es dediquen quasi exclusivament a la preparació de l’oposició i que poden tindre més facilitat de superar la primera prova d’oposicions (tema teòric i resolució del cas pràctic). I un altre aspecte negatiu del repartiment de places per tribunal es el perill de donar a les 5 persones que formen part del tribunal el poder d’assignar les places a persones en concret. Aquest fet encara s’agreuja més en especialitats més reduïdes de professorat on es coneix gran part del professorat.

Les dades definitives d’admesos a aquest sistema d’oposicions es publicaran una vegada finalitzat termini de reclamacions telemàtiques que hi ha fins 24 de maig. S’observa que al llistat hi ha un total de 63 persones que apareixen com admeses però que no han acreditat el tipus de diversitat, i per tant han de subsanar aquesta errada en el termini comentat abans. Aquesta situació és nova respecte a les darreres oposicions del Cos de Mestres al haver-se implantat la novetat de que dins de la reserva per diversitat funcional, concretament el 2% siga per al tipus intel·lectual, fent compliment de la Llei 11/2017.

El procés d’inscripció a aquestes oposicions ha estat marcat per la implementació de procediments telemàtics, la qual cosa ha facilitat que només tancar-se termini de presentació d’instàncies es puguen publicar els llistats d’admesos ràpidament.

STEPV recorda que la Conselleria ha acceptat algunes de les propostes que el Sindicat va plantejar en la Mesa Sectorial en què es va negociar la convocatòria d’oposicions, com per exemple: contemplar la casuística de les dones embarassades, que els tribunals tinguen experiència en l’habilitació corresponent, fer dues crides, pel matí i per la vesprada per evitar llargues esperes de les persones aspirants, la puntuació dels mèrits aconseguits fins el 25 de juny, dia anterior a l’inici de les proves, que serà el 26 de juny.


Oposicions País Valencià

Cos de mestres: llistats provisionals d’admesos i exclosos

10 maig 2018

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos docent de mestres.

Llistats provisionals de persones aspirants admeses i excloses

Reclamacions
Les persones aspirants excloses disposen d’un termini de deu dies hàbils, de l’11 al 24 de maig de 2018, (ambdós inclosos ) comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per a poder esmenar el defecte que haja motivat la seua exclusió. Així mateix aquelles persones aspirants que hagen detectat errors en la consignació de les seues dades personals podran manifestar-ho en el mateix termini.

Les reclamacions s’han d’adreçar a la Direcció General de Centres i Personal Docent, i presentar per via telemàtica a la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, , o a l’enllaç següent:




Oposicions País Valencià

Convocatòria d’assemblees informatives sobre oposicions

19 abril 2018

Davant la convocatòria de les oposicions al cos de mestres, publicada al DOGV del 19 d’abril, STEPV convoca assemblees informatives sobre el procediment, terminis, proves, etc. També informarem de la vaga de professorat interí (24, 25 i 26 d’abril) i de la vaga general del 16 de maig.

Totes les assemblees seran dilluns 23 d’abril a les 17:30h

 • Alacant, seu STEPV (Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5 – 12)
 • Elx, seu STEPV (Maximilià Thous, 121)
 • Torrevella, IES Mare Nostrum
 • Castelló, seu STEPV (Marqués de Valverde, 8)
 • Vall d’Uixò, seu d’OSUT (C/. Almenara, 11-B)
 • Vinarós, Casa de la Cultura
 • Port de Sagunt, Escola de Música (C/ Papa Alexandre VI).
 • Massamagrell,  Centre de la Joventut (Av. Blasco Ibáñez, 8, junt a l’IES).
 • València, Seu STEPV (Juan de Mena, 18-baix).
 • Alzira, Seu STEPV (Plaça del Sufragi 11, Ent A i B.)
 • Gandia, Seu STEPV (Av. d’Alacant, 18, 1r).
 • Xàtiva, Seu STEPV (Portal del Lleó nº 8, 2n).
 • Llíria, IES Camp de Túria/EOI.

 




Oposicions País Valencià

Descripció del tràmit telemàtic per a la inscripció en les oposicions 2018

13 abril 2018

La Generalitat Valenciana ha publicat una guia del tràmit telemàtic per a la inscripció en els processos selectius.






Oposicions País Valencià

Novetats sobre la inscripció telemàtica per a les oposicions de 2018

26 març 2018

La Conselleria ha presentat aquest matí el procediment d’inscripció telemàtica per a les oposicions de 2018 als sindicats.

El procediment de sol·licitud serà completament telemàtic i es podrà accedir a la sol·licitud des de la pròpia pàgina de la Conselleria d’Educació. Aquest procediment telemàtic s’obrirà una volta publicada la convocatòria oficial de les oposicions.
Per a poder realitzar la sol·licitud telemàtica cal disposar d’algun dels següents sistemes d’autentificació:

 • Sistema Cl@ve permanente (expedit pel Ministeri, i el recomanat per Conselleria)
 • DNI electrònic
 • Certificat digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
 • Certificat digital de l’ACCV (Autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana)


Conselleria penjarà a la seua pàgina web un manual d’instruccions on s’explicaran els passos a seguir per tal d’emplenar la sol·licitud.


Oposicions País Valencià

Com obtindre el certificat digital o Cl@ve

25 març 2018

Davant la publicació de la convocatòria d’oposicions del Cos de Mestres 2018, previsiblement al llarg del mes d’abril, la Conselleria d’Educació va a implementar com a novetat la inscripció en línia a les proves de l’oposició. No serà possible cap inscripció en format paper.

És per això que informem de les dues vies possibles, obtindre el certificat digital o la cl@ve, requisit necessari previ a la inscripció telemàtica per a qui vulga participar a les properes oposicions.

Has de saber que la gran diferència entre aquests dos sistemes és que per a fer ús del certificat digital estàs limitat a fer les gestions únicament des de l’ordinador on tens instal·lat aquest, cosa que no ocorre en la .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic).




Guies