Oposicions

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés d'oposicions docents.

Oposicions

Oposicions docents

Informacions i actualitzacions sobre les oposicions docents al País Valencià i altres comunitats autònomes.

Oposicions País Valencià

Proves del C1 i Capacitació en valencià

25 Maig 2017

Prova C1 i Capacitació oposicions ordre 16/2017

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent,  per la qual es convoquen els aspirants no exempts a la realització  de les *proves de valencià* i es nomenen els tribunals, en el marc dels procediments selectius a cossos docents.

C1

Prova dia 1 de juny, a les 16.30 hores, en l’IES Conselleria (carrer Monestir de Poblet, s/n, de València).

Els/les aspirants que, entre el 2 de maig de 2017 (data de finalització del termini per a presentar sol·licituds de participació) i l’1 de juny de 2017, hagen obtingut i se’ls haja expedit el certificat de nivell C1 de Valencià, han de presentar-se davant del tribunal, amb l’original i una còpia del certificat esmentat.

Capacitació en valencià

Prova dia 13 de juny, a les 17.00 hores, en l’IES Font de Sant Lluís (avinguda Germans Maristes, número 25, de València).

Els/les aspirants que, entre el 2 de maig de 2017 (data de finalització del termini per a presentar sol·licituds de participació) i el 13 de juny de 2017, hagen obtingut i se’ls haja expedit el certificat de nivell C1 de Valencià, han de presentar-se davant del tribunal, amb l’original i una còpia del certificat esmentat.


Oposicions País Valencià

Correcció d’errors en les llistes provisionals de les oposicions del cos de professors tècnics de FP

12 Maig 2017

Correcció d'errors en les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos docent de professors tècnics de Formació Professional.
Consulta ací la correcció d'errors.
Les persones aspirants excloses disposaran d'un termini de deu dies hàbils (del 12 al 26 de maig de 2017, ambdós inclosos).

Oposicions País Valencià

Correcció d’errors en les llistes per a participar en les oposicions del cos d’Art i Disseny

12 Maig 2017

Correcció d'errors en les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en els procediments selectius d'ingrés en el cos docent de professors i professores d'Arts Plàstiques i Disseny.
Consulta ací la correcció d'errors.
Les persones aspirants excloses disposaran d'un termini de deu dies hàbils (del 12 al 26 de maig de 2017, ambdós inclosos).
Oposicions País Valencià

Llistat d’aspirants seleccionats en les proves selectives per a places en el cos d’Inspecció

26 Abril 2017

Llistat d'aspirants seleccionats en les proves selectives convocades per l'Ordre de 12/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per a la provisió de places en el cos d'Inspectors d'Educació.
Consulta el llistat ací.


Oposicions Comunitats Autònomes


Oposicions País Valencià

Citació a termini per a l’entrega i baremació de mèrits als participants d’oposicions a Inspecció

06 Abril 2017

Citació a termini per a l'entrega i baremació de mèrits als participants del procediment d'accés al cos d'inspectors d'educació.
Consulta ací el comunicat.
El tribunal té la intenció de publicar les notes avui dia 6 d'abril al tauler d'anuncis de l'IES Isabel de Villena

Oposicions País Valencià

Convocatòria a la lectura de la part tercera en el procediment d’accés al cos d’inspectors

30 Març 2017

Convocatòria a la lectura de la part tercera en el procediment d'accés al cos d'inspectors d'educació convocat per ORDE 12/2016.
Consulta la convocatòria ací.


Guies