Oposicions

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés d'oposicions docents.

Oposicions

Oposicions docents

Informacions i actualitzacions sobre les oposicions docents al País Valencià i altres comunitats autònomes.

El certificat digital o cl@ve

Davant la publicació de la convocatòria d’oposicions del Cos de Mestres 2018, previsiblement al llarg del mes d’abril, la Conselleria d’Educació va a implementar com a novetat la inscripció en línia a les proves de l’oposició. No serà possible cap inscripció en format paper.

Com ho faig

Oposicions País Valencià

Resultats prova de Castellà per a estrangers per a les oposicions 2018

18 juny 2018


Oposicions País Valencià


Oposicions País Valencià

Nou avís a aspirants no admesos en les oposicions

11 juny 2018

NOU AVÍS

Les persones aspirants al procés selectiu del cos docent de Mestres que figuren en el següent annex podran procedir a la corresponent esmena a través de l’enllaç clicant ACÍ (recorden que la taxa està pagada i per tant no tindran l’accés a la fase de pagament) des de les 12:00 hores del dia 11/06/2018 fins a les 23:59 hores del dia 21/06/2018.


Oposicions País Valencià

Nomenament dels tribunals d’oposicions 2018

11 juny 2018

Publicats al DOGV de hui els nomenaments dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d’ingrés i procediment per a l’adquisició de noves especialitats en el cos docent de mestres:
Oposicions País Valencià

Llocs d’actuació dels tribunals

05 juny 2018

Llocs d’actuació dels tribunals en les oposicions 2018


Oposicions País Valencià

Sorteig de tribunals d’oposicions 2018 - Cos de mestres

01 juny 2018

Resultats del sorteig dels tribunals d’oposicions de 2018 per al cos de mestres celebrat hui:


Oposicions País Valencià

Convocatòria i tribunals de la prova de capacitació en valencià i espanyol per a estrangers

01 juny 2018

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoquen les persones aspirants no exemptes a la realització de les proves per a l’obtenció del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià i es nomenen els tribunals que han de jutjar-les, en el marc dels procediments selectius per a l’ingrés en el cos de mestres convocat per l’Ordre 12/2018, de 17 d’abril.

Realització de la prova: 5 de juny a les 17.00 hores en:

  • d’Abril Navarro, Carlos a Morat Monzó, Pau: IES Font de Sant Lluís (c/ Germans Maristes 25, de València)
  • de Morcillo Ballesteros, Juan Pedro a Zaragoza Ballester, Maria de la Balma: Centre de Formació, Innovació i Recursos per al professorat (Cefire), (c/ Paco Pierrà 20, de València).

Nota: Les persones aspirants que, entre el 4 de maig de 2018, data de finalització del termini per a presentar sol·licituds de participació en els procediments selectius convocats per l’Ordre 12/2018, i el dia 5 de juny de 2018, hagen obtingut i se’ls haja expedit el Certificat Capacitació per l’Ensenyament en Valencià, d’acord amb el que estableix l’Ordre 12/2018, de 17 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, han de presentar-se el dia, l’hora i en el lloc assenyalats en el paràgraf anterior davant del tribunal, amb l’original i una còpia del certificat esmentat.

RESULTATS PROVA NIVELL C1 VALENCIÀ

2. Espanyol per a estrangers
Convocatòria DOGV [2018/5446]

IMPORTANT:

Es convoca els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola que han declarat no estar exempts de la prova d’acreditació del coneixement de castellà, per a la realització d’aquesta prova, el dia 14 de juny de 2018, a les 16.00 hores, en l’Escola Oficial d’Idiomes de València, carrer Pla de la Saïdia, número 9.
Oposicions País Valencià

Sorteig per a la designació dels vocals dels tribunals

30 maig 2018

OPOSICIONS 2018 - Anunci realització del sorteig públic per a la designació dels vocals que han de formar part dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu.
Tindrà lloc el dia 1 de juny a les 12 hores en en el Saló d’Actes, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en l’avinguda de Campanar, núm. 32, de València.


Oposicions País Valencià

Nou avís a aspirants no admesos en les oposicions

24 maig 2018

Les persones aspirants al procés selectiu del cos docent de Mestres que figuren en el següent annex podran procedir a la corresponent esmena a través de l’enllaç clicant ACÍ (recorden que la taxa està pagada i per tant no tindran l’accés a la fase de pagament) des de les 17:00 horas del dia 23 de maig de 2018 fins a les 23:59 hores del dia 24 de maig de 2018.
Annex II.


Oposicions País Valencià

ATENCIÓ: Avís a les persones que es van quedar sense inscriure’s en les oposicions

21 maig 2018

La Conselleria ha penjat aquest avís:
Les persones aspirants al procés selectiu del cos docent de Mestres que figuren en el següent annex podran procedir a la corresponent esmena a través de l’enllaç , des de les 16:00 hores del dia 22 de maig de 2018 fins a les 23:59 hores del dia 24 de maig de 2018.
Annex.

STEPV es congratula que la Conselleria atenguera la petició sindical de permetre la subsanació d’errades, tal i com va proposar el Sindicat, per tal que aquestes persones pugueren inscriure’s finalment en les oposicions
Guies