DOGV Ofertes d'ocupació pública

13 agost 2018

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2018, del president del Consell de Direcció de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca el procés per a la contractació laboral temporal, del lloc de lliure designació, grup A, subdirector/a general de gestió de l’Institut Valencià de Cultura [2018/7879] (DIARI nº 8359, de 10.08.2018)

Ajuntament de Xirivella. Extracte de la Resolució d’Alcaldia número 1741/2018, de 2 d’agost de 2018, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per al procés de la borsa de treball d’arquitecte o arquitecta superior. [2018/7841] (DIARI nº 8359, de 10.08.2018)

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques. RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2018, de la Direcció General de Justícia, per la qual es fa pública la relació de places corresponents a l’àmbit de la Comunitat Valenciana, que s’ofereixen a les persones aspirants aprovades en les proves selectives per a ingrés en el cos de gestió processal i administrativa de l’Administració de justícia, torn promoció interna, convocades per l’Ordre JUS/930/2017, de 19 de setembre. [2018/7815] (DIARI nº 8359, de 10.08.2018)

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques. RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2018, de la Direcció General de Justícia, per la qual es fa pública la relació de places corresponents a l’àmbit de la Comunitat Valenciana que s’ofereixen a les persones aspirants aprovades en les proves selectives per a ingrés en el cos de tramitació processal i administrativa de l’Administració de Justícia, torn promoció interna, convocades per l’Ordre JUS/931/2017, de 25 de setembre. [2018/7835] (DIARI nº 8359, de 10.08.2018)