DOGV Ofertes d'ocupació pública

DOGV del 15 Desembre 2017

Ofertes d’ocupació pública

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 70/2017, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció de naturalesa funcionarial d’administració especial dels cossos A1-12, A1-13, A2-09, A1-06, A2-02, A1-11, A2-08, A1-27, A1-18, A2-17 i A1-29. [2017/11400] (DIARI nº 8190, de 14.12.2017)

RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Sistema de realidad aumentada para la auto-inspección de edificios energéticamente eficientes. SIRAE. CPI-17-352». [2017/11298] (DIARI nº 8190, de 14.12.2017)

RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «La nanoagricultura, un nuevo reto. Desarrollo de nanofertilizantes del alto rendimiento para el aumento del vigor de cultivos y calidad del fruto. CPI-17-353». [2017/11299] (DIARI nº 8190, de 14.12.2017)

RESOLUCIÓ d’11 de desembre de 2017, del Rectorat, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial en els centres sanitaris concertats amb la Universitat per al curs 2017-2018, convocatòria ordinària núm. 2 segon semestre curs. [2017/11338] (DIARI nº 8190, de 14.12.2017)

RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Circuitos neurales de la atracción por feromonas sexuales y la aversión por señales de enfermedad: un estudio anatómico, electrofisiológico y comportamental. CPI-17-354», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2017/11300] (DIARI nº 8190, de 14.12.2017)

RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Astrofísica relativista computacional. CPI-17-355», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2017/11301] (DIARI nº 8190, de 14.12.2017)