DOGV Ofertes d'ocupació pública

DOGV del 20 abril 2018

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Consorci per al Proveïment d’Aigua i Sanejament de la Marina Baixa. Convocatòria i bases per a la provisió de dues places de capatàs mitjançant promoció interna, pel sistema de concurs oposició. [2018/3521] (DIARI nº 8277, de 19.04.2018)

ORDRE 12/2018, de 17 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu per a l’ingrés en el cos de mestres i procediment per a l’adquisició de noves especialitats per funcionaris o funcionàries del mateix cos. [2018/3872] (DIARI nº 8277, de 19.04.2018)

RESOLUCIÓ de 26 de març de 2018, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual anuncia una convocatòria pública per a la provisió de la plaça de director/a del Centre de Salut Pública de Manises (lloc número 40603), dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació. [2018/3768] (DIARI nº 8277, de 19.04.2018)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 5 d’abril de 2018, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei a temps parcial. Projecte: CERASAFE. [2018/3692] (DIARI nº 8277, de 19.04.2018)

Consorci per al Proveïment d’Aigua i Sanejament de la Marina Baixa. Convocatòria i bases per a la provisió d’una plaça d’enginyer o enginyera superior, mitjançant promoció interna, pel sistema de concurs oposició. [2018/3522] (DIARI nº 8277, de 19.04.2018)

Consorci per al Proveïment d’Aigua i Sanejament de la Marina Baixa. Convocatòria i bases per a la provisió d’una plaça de subcapatàs mitjançant promoció interna, pel sistema de concurs oposició. [2018/3524] (DIARI nº 8277, de 19.04.2018)

Consorci per al Proveïment d’Aigua i Sanejament de la Marina Baixa. Convocatòria i bases per a la provisió d’una plaça d’encarregat general, mitjçant promoció interna, pel sistema de concurs oposició. [2018/3520] (DIARI nº 8277, de 19.04.2018)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 9 d’abril de 2018, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet. Projecte: «Ajuste de la identidad de género propia y del puesto y salud psicosocial en mujeres directivas: un avance metodológico y conceptual, codi: 17I340, grup d’investigació Génere, Salut i Treball- GeST». [2018/3776] (DIARI nº 8277, de 19.04.2018)