Borses i oposicions

Borses de treballPaís Valencià

Convocatòria d’aspirants a la realització de la prova d’aptitud de la borsa de treball de Tuba

Publicat 10 Gener 2017

Convocatòria d'aspirants a la realització de la prova d'aptitud de la borsa de treball en el Cos de Professors de Música i Arts Escèniques de l'especialitat de Tuba. Consulta ací la convocatòria.

País Valencià

Relació provisional d’integrants a la borsa de treball extraordinari d’Alemany (Secundària)

Publicat 24 Desembre 2016

Consulta ací la llista
Termini al·legacions: fins el 31 de desembre

País Valencià

Relació provisional d’integrants a la borsa de treball extraordinari de Francés (Secundària)

Publicat 24 Desembre 2016

Consulta ací la llista
Termini al·legacions: fins el 30 de desembre

País Valencià

Relació provisional d’integrants a la borsa de treball extraordinari de Llatí (Secundària)

Publicat 24 Desembre 2016

Consulta ací la llista
Termini al·legacions: fins el 29 de desembre

País Valencià

Relació provisional d’integrants a la borsa de treball extraordinari de Grec (Secundària)

Publicat 24 Desembre 2016

Consulta ací la llista
Termini al·legacions: fins el 29 de desembre

País Valencià

Relació provisional d’integrants a la borsa de treball extraordinari de Filosofia (Secundària)

Publicat 24 Desembre 2016

Consulta ací la llista
Termini al·legacions: fins el 28 de desembre

País Valencià

Correcció errors llista definitiva admesos a la borsa de treball de Tuba (professors de Música i AE)

Publicat 18 Desembre 2016

País Valencià

Relació provisional d’integrants a la borsa extraordinària de Procesos i mitjans de comunicació

Publicat 09 Desembre 2016

País Valencià

Relació provisional d’integrants a la borsa extraordinària d’Anàlisi i Química industrial

Publicat 09 Desembre 2016

País Valencià

Relació provisional d’integrants a la borsa extraordinària e Sistemes Electrotècnics i Automàtics

Publicat 09 Desembre 2016

Oferta estatal! Aquesta és una informació publicada en la web de la Confederació d'STES i recopilada automàticament des del lloc Bolsas docentes. Fes clic als títols per veure la informació en una pestanya nova.

Oposicions OposicionsPaís Valencià

Convocatòria a la lectura de la part B en l’accés al cos d’inspectors d’educació

13 Gener 2017

Convocatòria a la lectura de la part B en el procediment d'accés al cos d'inspectors d'educació convocat per ORDE 12/2016. Consulta ací la convocatòria.

Oposicions OposicionsPaís Valencià

Criteris d’avaluació del procediment d’accés al cos d’Inspectors d’Educació

10 Novembre 2016

Oposicions País Valencià

Realització del sorteig públic per a la designació dels vocals Oposicions Inspecció Educativa

11 Octubre 2016

El sorteig tindrà lloc el proper 17 d'octubre a les 10h en el Saló d'Actes de la Conselleria d'Educació (Av. Campanar, 32, València).

Oposicions País Valencià

LListes aspirants seleccionats en les oposicions 2016 i incorporació a les borses de treball

25 Juliol 2016

Consulta ací les llistes
- Cos de mestres
- Secundària i resta de cossos

Els opositors que superen el procediment selectiu i siguen anomenats funcionaris en pràctiques, podran accedir a l'Adjudicació d'Inici de Curs - Funcionaris de Carrera i en Pràctiques el dia 25 de juliol a les 15:00 hores.
Els participants dels procediments selectius de l'oposició 2015 que superen la fase oposició i no siguen seleccionats, o bé que només hagen aprovat el primer exercici, podran accedir a l'Adjudicació d'Inici de Curs - Adjudicació Contínua el dia 25 de juliol a les 15:00 hores.
En el termini d'un mes, comptat des de l'endemà del dia en què es faça pública la llista d'aspirants seleccionats, estos hauran de presentar en la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, preferentment davant del Registre General dels Servicis Centrals, la documentació requerida en la convocatòria.

Contra aquestes llistes es pot interposar recurs d'alçada fins el 26 d'agost de 2016.

- Accés a subgrup superior / Relació d'aspirants a l'acte d'adjudicació del 28 de juliol

Els opositors que superen el procediment selectiu i siguen anomenats funcionaris en pràctiques, podran accedir a l'Adjudicació d'Inici de Curs - Funcionaris de Carrera i en Pràctiques el dia 25 de juliol a les 15:00 hores.
En el termini d'un mes, comptat des de l'endemà del dia en què es faça pública la llista d'aspirants seleccionats, estos hauran de presentar en la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, preferentment davant del Registre General dels Servicis Centrals, la documentació requerida en la convocatòria.

Contra aquestes llistes es pot interposar recurs d'alçada fins el 26 d'agost de 2016.

- Incorporació de nou personal a les borses d'interins.
La presentació d'instàncies serà telemàtica a través de l'aplicació web d'adjudicacions contínues de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en l'apartat d'Adjudicacions > Adjudicacions d'inici de curs.

- Cos de catedràtics de música i arts escèniques
Els opositors que superen el procediment selectiu i siguen anomenats funcionaris en pràctiques, podran accedir a l'Adjudicació d'Inici de Curs - Funcionaris de Carrera i en Pràctiques el dia 27 de juliol a les 15:00 hores.
Els participants dels procediments selectius de l'oposició 2015 que superen la fase oposició i no siguen seleccionats, o bé que només hagen aprovat el primer exercici, podran accedir a l'Adjudicació d'Inici de Curs - Adjudicació Contínua el dia 27 de juliol a les 15:00 hores.

En el termini d'un mes, comptat des de l'endemà del dia en què es faça pública la llista d'aspirants seleccionats, estos hauran de presentar en la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, preferentment davant del Registre General dels Servicis Centrals, la documentació requerida en la convocatòria.