Borses docents

País Valencià

Actualització de Borses de Personal No Docent

Publicat 16 febrer 2018

Alacant

Llistats definitius actualitzats a data 15/02/2018 (Data de Publicació: 15/02/2018)

Castelló

Llistats definitius actualitzats a data 15/02/2018 (Data de Publicació: 15/02/2018)

València

Llistats definitius actualitzats a data 15/02/2018 (Data de Publicació: 15/02/2018)

País Valencià

Borsa extraordinària d’Administració d’Empreses: integrants provisionals

Publicat 19 gener 2018

Relació provisional d’integrants a la borsa de treball extraordinari del cos de Professors d’Ensenyament Secundari de l’especialitat d’Administració d’Empreses.

País Valencià

Actualització de les Borses de Personal No Docent

Publicat 17 gener 2018

Alacant

Llistats definitius actualitzats a data 17/01/2018 (Data de Publicació: 17/01/2018)

Castelló

Llistats definitius actualitzats a data 17/01/2018 (Data de Publicació: 17/01/2018)

València

Llistats definitius actualitzats a data 17/01/2018 (Data de Publicació: 17/01/2018)

País Valencià

Actualització de Borses de Personal No Docent

Publicat 20 desembre 2017

Alacant

Llistats definitius actualitzats a data 18/12/2017 (Data de Publicació: 18/12/2017)

Castelló

Llistats definitius actualitzats a data 18/12/2017 (Data de Publicació: 18/12/2017)

València

Llistats definitius actualitzats a data 18/12/2017 (Data de Publicació: 18/12/2017)

País Valencià

Declarada deserta la borsa de Catedràtics de Música i Arts escèniques de Contrabaix de jazz

Publicat 17 novembre 2017

Resolució de 15 de novembre de 2017 per la qual es declara deserta la borsa de treball del cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques de l’especialitat de Contrabaix de Jazz.

País Valencià

Borsa de Catedràtics de Música i Arts escèniques (Composició de jazz): llistat definitiu d’exclosos

Publicat 17 novembre 2017

Llistat definitiu d’exclosos de la borsa de treball del cos de Catedràtics de Música i Arts Escéniques de l’especialitat de Composició de Jazz.

  1. Resolució
  2. Exclosos

País Valencià

Adjudicació de llocs als aspirants seleccionats en el procediment d’accés al cos d’inspectors

Publicat 15 novembre 2017

Resolució de 15 de novembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent per la qual es convoca l’acte per a l’adjudicació de llocs als aspirants seleccionats en el procediment d’accés al cos d’inspectors d’educació convocat per Ordre 12/2016, que ocupen lloc qualificat com afectat i es porta a terme la provisió temporal dels llocs de treball de cos d’inspectors d’educació.

Convocatòria

Participants
Es convoca els aspirants seleccionats en el procediment d’accés convocat per Orde 12/2016 i als aspirants per a la provisió de llocs de caràcter temporal que figuren en la convocatoria.

Acte d’adjudicació
L’acte serà presencial i se celebrarà en la Direcció Territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de València en C/ Gregorio Gea, 14, el dia 17 de novembre, divendres, de 2017 a les 13 hores.

País Valencià

Llistes definitives de la Catedràtics de Música i Arts Escèniques (Tecnologia Musical)

Publicat 15 novembre 2017

Llistes definitives d’integrants de la borsa de treball del cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques de l’especialitat de Tecnologia Musical.

País Valencià

Borsa de Catedràtics de Música i Arts Escéniques-Instruments Històrics de Vent: Exclosos definitius

Publicat 30 octubre 2017

Llistes definitives d’exclosos de la borsa de treball del cos de Catedràtics de Música i Arts Escéniques de l’especialitat d’Instruments Històrics de Vent:

País Valencià

Llistat definitiu d’admesos a la borsa d’Alemany: correcció d’errades

Publicat 30 octubre 2017

Correcció d’errors del llistat definitiu d’integrants admesos a la borsa de treball del cos de professors d’Ensenyament Secundari de l’especialitat d’Alemany, publicat per Resolució de 5 de juny de 2017.

Correcció d’errors

Oferta estatal! Aquesta és una informació publicada en la web de la Confederació d'STES i recopilada automàticament des del lloc Bolsas docentes. Fes clic als títols per veure la informació en una pestanya nova.