STEPV participa en la trobada Pedagogía 2017, que se celebrarà a Cuba del 30 de gener al 3 de febrer

El Congrés Pedagogía 2017 és una trobada internacional de persones que treballen a l’àmbit de l’educació que està organitzada pel Ministeri d’Educació de la República de Cuba on està prevista la participació de milers de persones d’arreu del món, especialment de l’Amèrica Llatina i el Carib i amb una presència notable d’alguns països d’Àfrica com és el cas de l’Angola.

20 / 12 / 2016 | STEPV cuba
Los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan. José Martí

Aquesta nova cita convoca, com sempre, a la unitat dels educadors i és element substancial per continuar promovent la integració entre els nostres països, intercanviar experiències, unir forces i esforços en nom de fer realitat les metes acordades en les conferències regionals, com a exemple de cooperació solidària en la nostra lluita per un món millor.

La complexitat del món actual, amb les seves agudes contradiccions econòmiques i socials, el desenvolupament accelerat que ha assolit la ciència i la tècnica, la batalla per eradicar l’analfabetisme, com a pas inicial per aconseguir l’accés universal a una educació de qualitat i sense exclusions, constitueixen premisses indispensables a tenir en compte en la recerca de vies que propicien el desenvolupament sostenible en els nostres països. En aquest afany, l’educació ha de tenir un paper principal, el que exigeix proposar estratègies i enfocaments realment integradors i humanistes, com útils instruments per comprendre millor el món d’avui, davant els desafiaments que enfronten els pobles en aquest segle.

Amb aquestes premisses, es convoca a mestres, professors, professores, educadors, educadores, investigadors, investigadores i dirigents de la regió, a participar al Congrés Pedagogia 2017. El seu objectiu es complirà en tant s’assolesca un ampli intercanvi d’experiències, que propicie l’assoliment d’una educació de qualitat per a tots durant tota la vida, mitjançant la cooperació solidària en la formació ciutadana, el respecte a la diversitat cultural, la identitat nacional i en la formació de generacions portadores dels més alts valors humans universalment acceptats.
STEPV – Intersindical Valenciana, com en altres ocasions participarà en el Congrés Pedagogía, així com en les diferents reunions sindicals internacionals que es faran al llarg dels dies de l’event.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR

{related_entries id="noticia_relacionada"}

STEPV participa en la trobada Pedagogía 2017, que se celebrarà a Cuba del 30 de gener al 3 de febrer

{/related_entries}