Una reforma classista, segregadora i mercantilista

Anàlisi crítica de la LOMQE