Ensenyament privat


Concerts educatius Sobre els concerts de Batxillerat

Dilluns 05 Desembre 2016 10:31 h | Comenta la noticia


Convocatòries Assemblees per elegir el nou Secretariat Nacional de STEPV-Privada

Dimarts 29 Novembre 2016 14:15 h | Comenta la noticia

Dintre del caràcter assembleari del STEPV, el pròxim mes de desembre, a les distintes seus del sindicat, se celebraran assemblees de delegades i delegats i afiliació en general per tal d’elegir el nou Secretariat Nacional de Privada.


Comissió de seguiment de concertada Circular de la reunió de la Comissió de Seguiment de l’11 de novembre

Dimarts 15 Novembre 2016 17:09 h | Comenta la noticia


Formació Jornades d’ensenyament privat 2016-17

Dilluns 14 Novembre 2016 12:48 h | Comenta la noticia


Jornada Jornades d’ensenyament privat STEPV-IV 2016-2017

Dijous 20 Octubre 2016 16:48 h | Comenta la noticia

Divendres 11 de novembre 2016 tindran lloc les Jornades d’Ensenyament Privat corresponents al present curs 2016/17.


Comissió de seguiment de concertada Circular sobre la reunió de la Comissió de Seguiment del 14 d’octubre

Dimarts 18 Octubre 2016 20:37 h | Comenta la noticia


Recol·locació Informació sobre recol·locació, desdoblaments i nòmines

Dilluns 26 Setembre 2016 13:05 h | Comenta la noticia

STEPV ha assistit a la reunió de divendres 23 de setembre convocada per l’administració educativa. A la reunió estaven convocades també la resta d’organitzacions sindicals i patronals del sector de la concertada per tractar com a principal punt de l’ordre del dia el seguiment de preacord signat el passat 28 de juliol.


Retribucions Abonament en la nòmina d’agost dels endarreriments de les hores de desdoblaments en cicles formatius

Dimarts 30 Agost 2016 13:31 h | Comenta la noticia


Recol·locació STEPV signa el preacord d’addenda sobre la recol·locació

Divendres 29 Juliol 2016 15:20 h | Comenta la noticia

STEPV signa el preacord d’addenda al «document sobre la implantació de la reforma educativa en centres concertats» que fa referència a l’apartat desé de recol·locació.
La signatura del document definitiu es durà a terme en un futura reunió.


Retribucions Abonament de la quantitat pendent 50% de la paga extraordinària 2012 als docents de la concertada

Dimecres 06 Juliol 2016 10:26 h | Comenta la noticiaInterpreta la nòmina

La nòmina és un document que ens ha d’entregar l’empresa i que és de vital importància perquè ens dóna informació sobre la quantitat cobrada cada mes en funció de les hores que treballem i la nostra categoria laboral.


Reduccions de jornada


Noves retallades per al curs 2012/13

La Conselleria d’Educació va fer arribar als centres educatius mitjançant una circular on explica de quina manera fan efectives en el sector d’ensenyament privat concertat les mesures contemplades en el Decret Llei 1/2012 i en el Reial Decret Llei 14/2012.


La paga de 25 anys del Conveni de Concertada

L’Article 61 del V Conveni Col·lectiu d’Empreses d’Ensenyament Sostingudes Total o Parcialment amb Fons Públics preveu el dret de cobrar una paga extra per part del les treballadores i els treballadors al cumplir 25 anys d’antiguitat en l’empresa (no treballant en el sector).


Estat de la negociació col·lectiva / 2012

Estat de la negociació col·lectiva i dels diversos convenis de l’ensenyament privat.


Guia de la reforma laboral

Models de documents

Documents d'interés

Convenis


Darreres publicacions

Programa electoral 2014

Programa electoral 2014

Setembre 2014