Notícies sobre Retribucions


Retribucions Actualització salarial 2017 i Concerts educatius

Dissabte 08 Juliol 2017 20:16 h | Comenta la noticia


Retribucions Sol·licitud d’abonament de retards per al professorat de concertada

Dilluns 03 Abril 2017 16:30 h | Comenta la noticia

Correspon a la minoració salarial de desembre de 2012 i a l’actualització salarial pertanyent al període 2009-2013 por complements de càrrec, triennis, triennis de càrrec i complement d’antiguitat.


Retribucions Augments de l’1% per al PAS i els nivells no concertats

Divendres 31 Març 2017 12:50 h | Comenta la noticia

La signatura de les taules salarials del VI Conveni –publicades el 27 de març– desbloqueja la situació del PAS i del professorat de nivells no concertats.


Retribucions Abonament en la nòmina d’agost dels endarreriments de les hores de desdoblaments en cicles formatius

Dimarts 30 Agost 2016 13:31 h | Comenta la noticia


Retribucions Abonament de la quantitat pendent 50% de la paga extraordinària 2012 als docents de la concertada

Dimecres 06 Juliol 2016 10:26 h | Comenta la noticia


Retribucions Actualització del complement retributiu valencià

Dimarts 02 Febrer 2016 10:26 h | Comenta la noticia


Retribucions Instruccions als centres per a reduir els 10 dies lectius per a cobrir substitucions

Dg 31 Gener 2016 16:32 h | Comenta la noticia


Retribucions STEPV registra les reclamacions sobre els endarreriments en concepte de triennis entre 2009 i 2013

Divendres 25 Desembre 2015 10:09 h | Comenta la noticia

El Sindicat ha reivindicat que s’abonen aquests endarreriments econòmics d’ofici per no iniciar la via judicial


Retribucions STEPV exigeix l’abonament de les nòmines al professorat d’FP Bàsica

Dimecres 16 Desembre 2015 20:07 h | Comenta la noticia

El Sindicat està fent gestions perquè el professorat cobre les nòmines.


Retribucions Sobre la quantitat pendent 25% de la paga extraordinària 2012 al professorat de la concertada

Divendres 04 Desembre 2015 20:39 h | 1

Qüestions tècniques han impedit el pagament en la nòmina de novembre


Retribucions Reclamació dels endarreriments dels triennis 2009/13

Divendres 27 Novembre 2015 14:14 h | Comenta la noticia

Referent als endarreriments generats des del 01-01-2009 fins al 31-12-2013, i degut que la Conselleria anterior no va procedir a actualitzar el concepte retributiu denominat “trienni” que ve regulat a l’article 58 del VI Conveni Col·lectiu centres concertats.


Retribucions Sobre el cobrament de l’antiguitat en els càrrecs unipersonals (triennis)

Dijous 02 Juliol 2015 16:52 h | Comenta la noticia

De conformitat amb la sentència fallada pel JUTJAT DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE VALÈNCIA, en data vint-i-u de maig de 2015.