Professorat interí

STEs exigeix la consolidació del professorat interí

Davant les negociacions a la Mesa General de la Funció Pública, la Confederació d’STEs reivindica un pacte d’estabilitat perquè ningú siga expulsat del seu lloc de treball.

Ministeri d'Educació, a Madrid.

STEPV

Divendres 24 Març 2017 17:46 h

En un comunicat de premsa, la Confederació d’STEs, de la qual forma part STEPV-Iv, denuncia que la situació del professorat interí s’està fent insostenible: en algunes comunitats arriba ja a un 40% del total de les plantilles, mentres que en la majoria dels territoris són habituals taxes d’entre un 20 i un 30%. Per al Sindicat, aquesta és una altra de les conseqüències de les polítiques de retallades i de l’eliminació de les taxes de reposició. La inestabilitat i l’envelliment de la mitjana d’edat del professorat són altres cares d’un problema que s’agreuja curs rere curs. Això està dificultant greument el desenvolupament de projectes educatius a mig o llarg termini, perjudicant especialment a l’alumnat de les zones més allunyades geogràficament de les capitals.

El repte és aconseguir l’estabilitat del sistema educatiu a través de la consolidació de l’ocupació docent

Aquesta situació, tal com ja ha advertit la justícia europea, s’ha vist desvirtuada per l’abús en la seva contractació, per a la cobertura de vacants estructurals per professorat interí i el corresponent augment de les taxes d’interinitat, i pel límit imposat per l’anomenada “taxa de reposició d’efectius”. D’altra banda, la precarietat del col·lectiu ha anat en augment en els últims anys i ha estat evident el desfasament entre la formació rebuda, les necessitats del sistema educatiu i un sistema d’accés a la funció pública docent clarament caduc, inadequat, subjectiu i allunyat de la pràctica docent.

Davant d’aquesta situació excepcional, la Confederació d’STEs-i i un seguit d’associacions de professorat interí hem constituït una plataforma estatal (PECEPI) per elaborar una Proposta marc d’accés a la funció pública docent no universitària i per a la consolidació del professorat interí.

Per aquests motius, esbossats amb caràcter general, cal arbitrar mesures laboralment justes i alhora eficaces, amb el major consens possible, per resoldre els problemes de la temporalitat i de precarietat del professorat interí, així com els canvis en el sistema d’accés a la funció pública docent que contribuïsquen a aquests objectius.

El Govern estatal ha iniciat una negociació amb els sindicats amb representació a la Mesa General de la Funció Pública per abordar, de cara als pròxims pressupostos generals de l’Estat, una possible solució a les altes taxes d’interinitat en tots els sectors, no només en l’educatiu. Estem, doncs, en un moment clau per al futur del professorat interí.

Els STEs-i mostren la nostra preocupació perquè aquesta negociació la porten a terme sense tenir en compte l’especificitat del sector educatiu. Aquest sector, que ha patit retallades addicionals en forma d’augment de l’horari lectiu i del nombre d’alumnat per aula, entre d’altres, té particularitats que requereixen que qualsevol decisió que es prenga siga en el si de la Mesa Sectorial d’Educació, on realment està representat el professorat.

D’una banda, STEs vol recordar que el sistema d’oposicions actual inclou proves de caràcter memorístic i subjectiu, que afavoreixen l’arbitrarietat, i en què no es valora la capacitat docent:

La immensa majoria del professorat interí ja ha superat processos de selecció, i té sobradament demostrada aquesta capacitat amb anys d’experiència satisfactòria: és, per tant, aquesta experiència la que s’ha de tenir en compte en gran manera a l’hora de plantejar la consolidació en l’ocupació. Cal acordar un model d’accés a la funció docent específic i diferenciat que garantisca que en aquest procés ningú perda el seu lloc de treball.

Recordem que el mateix Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP) reconeix aquesta possibilitat en l’article 61:

Només en virtut de llei es pot aplicar, amb caràcter excepcional, el sistema de concurs que consistirà únicament en la valoració de mèrits.

A més, cal tenir en compte les possibilitats de consolidació d’ocupació temporal de la disposició transitòria quarta de la mateixa norma.

La reivindicació dels STEs és que, fins que no s’arribe a la funcionarització plena del professorat interí, s’acorde un Pacte d’Estabilitat en l’Ocupació perquè ningú perda del seu lloc de treball. Aquest és un dels reptes que en aquest moment té el sistema públic: aconseguir l’estabilitat del sistema educatiu a través de la consolidació de l’ocupació que ara és precari i inestable. La Confederació d’STEs-i porta anys combatent en aquesta lluita, i espera que el tancament d’alguns i el menyspreu d’altres cap al professorat interí no malmeta aquesta oportunitat històrica de consolidar l’ocupació i s’acabe amb la inestabilitat i la precarietat docent.  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR