Llengua

STEPV anima els centres i el professorat a triar el nivell avançat del Programa Educatiu Plurilingüe

Aquest nivell és l’únic que garanteix la competència lingüística en valencià i castellà i el domini de l’anglés.

STEPV

Dilluns 27 Febrer 2017 13:56 h

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià – Intersindical Valenciana (STEPV) anima el professorat i els Consells Escolars del centres educatius a triar el nivell avançat com programa lingüístic en considerar que és l’únic que garanteix un plurilingüisme real. Per això, demana al conjunt del professorat, els equips directius, les mares i pares, les AMPEs i a tota la Comunitat Educativa de cada centre a apostar per aquest nivell que garanteix la competència lingüística en valencià i castellà i el domini de l’anglés.

L’alumnat que ha assolit una competència bilingüe en valencià i en castellà, està més preparats per a adquirir noves llengües

Per al Sindicat, el Decret que regula el nou sistema lingüístic educatiu valencià a través del Programa Educatiu Plurilingüe Dinàmic (PEPD) parteix de les recomanacions del Consell d’Europa que, en el sistema educatiu valencià, comporten que tots els alumnes hagen d’acabar dominant el valencià, el castellà, a més de l’anglés i una altra llengua estrangera.
El plurilingüisme real se sustenta sobre la base de les llengües pròpies del territori, en el nostre cas el valencià i el castellà. A més, cal recordar que la legislació educativa vigent estatal i la valenciana especifiquen la necessitat de dominar per complet les dues llengües oficials del territori. És competència de l’Administració garantir-ho.
L’informe de les universitats valencianes, replegant el consens en l’àmbit de la investigació internacional sobre el plurilingüisme, reflecteix la necessitat que l’ús vehicular de la llengua minoritzada siga majoritari i que en cap cas hauria de baixar del 50%, si de debò es pretén corregir el bilingüisme social asimètric, on el valencià molt sovint queda exclòs dels àmbits d’ús públics. Aquesta és una de les raons per la qual els nivells avançats amb una presència vehicular del valencià d’almenys un 65% en Infantil i Primària, i d’un 55% en ESO, es presenten com a programes òptims per aconseguir aquests objectius.
A més d’aquesta presència majoritària del valencià com a llengua vehicular, cal adoptar l’enfocament metodològic idoni perquè es garantisca eixe aprenentatge: el tractament integrat de llengües, adoptat des de les assignatures de llengua, i el tractament integrat de llengües i continguts, que afecta la resta d’assignatures.
Aquests plantejaments metodològics suposen que la competència comunicativa assolida en una de les llengües (el valencià, en els nivells avançats)  no ha de ser apresa de nou, sinó que es troba disponible de manera latent per a ser usada en l’altra llengua, ja que gran part de la competència comunicativa és compartida. Així, la incorporació inicial del valencià i el seu ús predominant com a llengua d’instrucció en un programa d’educació plurilingüe no entrebanca de cap manera la competència que s’adquireix en castellà;  de fet, aquesta és l’única manera que hi ha perquè la competència en valencià siga idèntica a la que s’assoleix en castellà. A més, aquesta competència bilingüe afavoreix l’aprenentatge de la llengua estrangera.
En altres paraules, els alumnes que han assolit una competència bilingüe en valencià i en castellà, estan més preparats per a adquirir noves llengües i també per a seguir l’ensenyament de més assignatures en llengua estrangera. És per això que en els nivells avançats la presència d’assignatures vehiculades en anglés és major, la qual cosa permet certificar nivells de competència en aquesta llengua.Les avaluacions dels programes que s’han realitzat en el nostre sistema educatiu indiquen la superioritat dels programes amb un ús vehicular majoritari del valencià.
Per tot açò, des del Sindicat es reitera la necessitat de la generalització de l’itinerari avançat als centres educatius valencians com la garantia que l’alumnat acabe els seus estudis obligatoris dominant les dues llengües oficials i una llengua estrangera, crida els centres docents a apostar per aquest nivell avançat i demana a l’Administració Educativa valenciana que facilite els recursos, la formació i el personal necessari fer-ho una realitat.

Etiquetat com a

plurilingüisme


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR