1991
Reial Decret 1664/1991, pel qual es modifica el Reial Decret 895/1989.

Reial Decret 1664/1991, pel qual es modifica el Reial Decret 895/1989.

reial decret primària modificació infantil educació especial 1991 1989
PDF
Reial Decret 1664/1991, pel qual es modifica el RD 895/1989.

Reial Decret 1664/1991, pel qual es modifica el RD 895/1989.

reial decret modificació 1991
PDF
Mobilitat entre els cossos docents i l’adquisició de la condició de catedràtic

Reial Decret 575/1991, pel qual es regula la mobilitat entre els cossos docents i l'adquisició de la condició de catedràtic a què es refereix la llei orgànica 1/1990.

reial decret mobilitat docents catedràtic 1991
PDF
Requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas de régimen general nouniversitarias

Real decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas de régimen general nouniversitarias.

requisits reial decret ensenyaments no universitaris centres docents boe 1991
PDF
Drets i deures de l’alumnat

Decret 246/1991, sobre drets i deures dels alumnes dels Centres Docents de nivells no universitaris de la Comunitat Valenciana.

drets deures centres docents alumnat 1991
PDF
Adscripció professorat de secundària

Reial Decret 1701/1991, pel qual s'estableixen les especialitats del Cos de Professors d'Ensenyament Secundari, adscripció dels funcionarias i funcionàries docents a les mateixes i àrees i matèries que hauran d'impartir.

secundària adscripció cos de secundària 1991
PDF