DOGV Capçaleres

DOGV del 07 juny 2017

DOGV de 7/06/2017, Núm 8057
II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2017, de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de professor contractat doctor en règim laboral d'interinitat.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2017, del Rectorat, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018. Convocatòria número 2

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic/a mitjà de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Papel de la impronta genomica y su regulacion epigenética en células madre neurales: relación con la formación de tumores. CPI-17-152», finançat per l'Agència Estatal d'Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa».

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'11 de maig de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places del cos de mestres convocat per la Resolució de 25 d'octubre 2016.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 d'abril de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre d'Educació Infantil de primer cicle Bambilandia, de Vila-real.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària International School Peniscola, de Peníscola.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre d'Educació Infantil de primer cicle El Trenet, de Llíria.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre d'Educació Infantil de primer cicle Febes, de València.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre d'Educació Infantil de primer cicle Cativos Paterna, de la localitat de Paterna.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització de l'Escola Infantil municipal de primer cicle denominada María José Such Rigla, de Navarrés, per canvi d'ús de les unitats autoritzades.

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Universitat de València
Extracte de la Resolució de 24 de maig de 2017, de la directora de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, per la qual es convoca i s'estableixen les bases reguladores de la convocatòria d'ajuts per a la inscripció d'estudiants i estudiantes en l'edició de 2017 del programa Two Weeks.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 5 maig de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els premis extraordinaris d'ensenyaments esportius de règim especial, convocats per la Resolució de 30 de juny de 2016, per al curs 2015-2016.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2017-2018.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es convoca la prova del curs acadèmic 2016-2017 i es dicten les instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè les persones majors de divuit anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària a la Comunitat Valenciana.