DOGV Capçaleres

DOGV del 06 octubre 2017

DOGV de 6/10/2017, Núm 8143

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Registro y reconstrucción de imágenes biomédicas tridimensionales. CPI-17-255», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de dues places d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Evolución rápida de bacterias: procesos y oportunidades para el desarrollo de la epidemiologia genómica. CPI-17-256», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa».

C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 127/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es crea una escola d’Educació Infantil a València-Massarrojos.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l’obtenció dels títols de Tècnic/a i de Tècnic/a Superior de Formació Professional.