DOGV Capçaleres

DOGV del 06 abril 2017

DOGV de 6/03/2017, Núm 8016
I. DISPOSICIONS GENERALS


Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 10/2017, de 31 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a la participació en fires internacionals del sector del llibre. [2017/2841] (pdf 367KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 11/2017, de 31 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a la difusió, promoció i foment del patrimoni de la Comunitat Valenciana declarat per la UNESCO patrimoni mundial o immaterial de la humanitat. [2017/2876] (pdf 368KB)


II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 27 de març de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «MiRNAs and target genes with predictive value as biotic and abiotic stress-biomarkers incrop plants CPI-17-072», finançat per l'Agència Estatal d'Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeo de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2017/2796] (pdf 255KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 28 de març de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic/a mitjà de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Nuevas fuentes de luz y dispositivos de fibra óptica. CPI-17-068», finançat per l'Agència Estatal d'Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2017/2795] (pdf 251KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 28 de març de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desarrollo de sistemas de test electrónico de fuentes de alimentación. CPI-17-073». [2017/2797] (pdf 251KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 28 de març de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a doctor sènior d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Estudio para el establecimiento de una metodología para el seguimiento del potencial ecológico VS estado trófico de los embalses de la cuenca del Ebro. CPI-17-077». [2017/2802] (pdf 256KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 29 de març de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «TIRC. Diseño y prueba de concepto de una cinta rodante con tecnologia inmersiva para valorar y reeducar la marcha en pacientes con secuelas de ictus. CPI-17-075». [2017/2800] (pdf 253KB)

Universitat Jaume I
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de març de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca concurs de selecció de professorat contractat doctor. [2017/2898] (pdf 165KB)

C) ALTRES ASSUMPTES

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 28 de març de 2017, del Rectorat, per la qual es publica la convocatòria per a sol·licitar l'assignació de la retribució addicional regulada en el Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià (complement autonòmic). Anualitat 2017. [2017/2712] (pdf 196KB)

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2017, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat de la fase autonòmica del Concurs Escolar 2016-2017 Consumópolis 12: internet: en fas un ús responsable? [2017/2913] (pdf 230KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 28 de març de 2017, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Esport. [2017/2904] (pdf 143KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 4 d'abril de 2017, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es regula l'elaboració del Pla d'actuació per a la millora (PAM) i s'estableix el procediment de dotació de professorat addicional per a la seua aplicació als centres educatius sostinguts amb fons públics, per al curs 2017-2018. [2017/2958] (pdf 690KB)

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY14/VT00A/63. Rehabilitació de tanca perimetral en l'IES número 26 de València. [2017/2687] (pdf 164KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY16/CD00D/49. Servei de manteniment i conservació de jardineria, zona verda i zona forestal del Complex Educatiu de Cheste. [2017/2706] (pdf 166KB)