DOGV Capçaleres

DOGV del 05 setembre 2017

DOGV de 5/09/2017, Núm 8120

I. DISPOSICIONS GENERALS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET LLEI 3/2017, d’1 de setembre, del Consell, pel qual s’adopten mesures urgents per a l’aplicació, durant el curs 2017-2018, dels projectes lingüístics de centre.

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «El papel del derecho en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. CPI-17-224» Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. (GVPROMETEOII2014-080).

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Astrofísica relativista i cosmologia. CPI-17-225. Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport» (GVPROMETEOII2014-069).

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Nuevos retos en el desarrollo de procesos enantioselectivos de formación de enlaces C-C mediante catálisis dual cooperativa. CPI-17-226».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a mitjà/na de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Red de Excelencia CONSOLIDER en Nanociencia Molecular. CPI-17-227».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a mitjà/na de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Proyecto aditivos para recubrimientos anticorrosivos dentro del programa de financiación de proyectos de I+D+I del CDTI. CPI-17-228».