DOGV Capçaleres

DOGV del 04 abril 2017

DOGV de 4/03/2017, Núm 8014
I. DISPOSICIONS GENERALS

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 33/2017, de 10 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Operacions de Laboratori. [2017/2676] (pdf 930KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 34/2017, de 10 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic/a Superior en Educació i Control Ambiental. [2017/2677] (pdf 1.033KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 35/2017 de 10 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Aprofitament i Conservació del Medi Natural. [2017/2760] (pdf 1.088KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 36/2017, de 10 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Impressió Gràfica [2017/2678] (pdf 883KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 40/2017, de 24 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils. [2017/2681] (pdf 921KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 41/2017, de 24 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic/a superior en caracterització i maquillatge professional. [2017/2683] (pdf 1.186KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 42/2017, de 24 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Manteniment de Material Rodant Ferroviari. [2017/2684] (pdf 1.165KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 43/2017, de 24 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic/a Superior en Promoció d'Igualtat de Gènere. [2017/2685] (pdf 962KB)

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 23 de març de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Proteolung. Análisis proteómico de biopsias líquidas para personalizar las terapias dirigidas contra el adenocarcinoma pulmonar. CPI-17-059». [2017/2719] (pdf 255KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 23 de març de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Valplasespcolorec. Validación del estudio traslacional de un ensayo plasmónico de espermina en orina como biomarcador de cáncer colorrectal. CPI-17-064». [2017/2720] (pdf 253KB)

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització del centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària A. Xúquer d'Alzira per canvi de denominació específica, trasllat d'instal·lacions i ampliació d'unitats. [2017/2413] (pdf 173KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització als centres docents privats de la Comunitat Valenciana que figuren en l'annex. [2017/2478] (pdf 220KB)

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 31 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació d'alumnat, realitzades per les associacions d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics i les seues federacions. [2017/2807] (pdf 397KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 31 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació d'alumnat, realitzades per les associacions d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics i les seues federacions. [2017/2835] (pdf 190KB)