DOGV Capçaleres

DOGV del 03 juliol 2017

DOGV de 3/07/2017, Núm 8075

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2017, del rector, per la qual es disposa la publicació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2017, relativa a places dels cossos docents universitaris i de professorat contractat doctor.

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca un concurs públic per a cobrir places de personal docent contractat a temps complet de caràcter temporal. Convocatòria ordinària número 4, curs acadèmic 2017/18.

Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2017, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la constitució de borses de treball, per a la cobertura de pròximes necessitats de caràcter temporal de personal docent i investigador, contractat laboral, en la figura de professora o professor associat. 

III. ACTES ADMINISTRATIUS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 18 de maig de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es publica el catàleg d’unitats, la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i educació especial, de titularitat de la Generalitat.

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY16/AT00A/58. Obres de reforma i ampliació del CRA Azahar, aulari del CEIP Virgen del Camino de La Callosilla, de Callosa de Segura.