DOGV Capçaleres

DOGV del 30 març 2017

DOGV de 30/03/2017, Núm 8011
II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 21 de març de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Arte y arquitectura maya. Nuevas tecnologías para su estudio y conservación. CPI-17-065», finançat per l'Agència Estatal d'Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2017/2574] (pdf 252KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 22 de març de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a doctor júnior d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Física de partículas en el LHC y las factorías de sabor. CPI-17-067» finançat per l'Agència Estatal d'Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2017/2576] (pdf 255KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 22 de març de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública de dues places de tècnic mitjà de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Collective infectious units and the social evolution of viruses (VIS-A-VIS), CPI-17-061». [2017/2581] (pdf 250KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 23 de març de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Nuevas estrategias sintéticas para la preparación de haptenos y conjugados de biotoxinas. CPI-17-069», finançat per l'Agència Estatal d'Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2017/2577] (pdf 251KB)

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a l'alumnat que realitze estudis en els centres associats de la Universitat Nacional d'Educació a Distància a la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2016-2017. [2017/2626] (pdf 280KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017. [2017/2628] (pdf 1.219KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 28 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a l'alumnat que realitze estudis en els centres associats de la Universitat Nacional d'Educació a Distància a la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2016-2017. [2017/2641] (pdf 169KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 28 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017. [2017/2639] (pdf 169KB)

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 29 de març de 2017, de la directora territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2017-2018, en l'àmbit competencial de la província d'Alacant. [2017/2661] (pdf 1.170KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 29 de març de 2017, del director territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de Castelló, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2017-2018, en l'àmbit competencial de la província de Castelló. [2017/2663] (pdf 1.148KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 29 de març de 2017, del director territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de València, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2017-2018, en l'àmbit competencial de la província de València. [2017/2664] (pdf 1.149KB)