DOGV Capçaleres

DOGV del 02 juny 2017

DOGV de 2/06/2017, Núm 8054
II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Física nuclear y de hadrones a energías intermedias. CPI-17-159», finançat per l'Agència Estatal d'Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER «Una manera de fer Europa».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «SUIJOV. Trastornos de la conducta alimentaria, violencia interpersonal y riesgo de conducta suicida en jóvenes. CPI-17-160».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones admeses i excloses i el tribunal que ha de jutjar les proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, per promoció interna, sector d'administració especial, escala tècnica superior de gestió cultural i patrimoni, convocades per Resolució de 27 de febrer de 2017.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2017, de la directora general de Cultura i Patrimoni, per la qual s'accepten les renúncies formulades per les persones adjudicatàries i els nomenaments de les persones substitutes corresponents a les beques per a la realització de pràctiques professionals en centres i serveis d'arxius gestionats per la Generalitat.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per al foment de treballs d'investigació i d'estudis en l'àmbit de la planificació lingüística i la lingüística aplicada en 2017.

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Formalització del contracte número CNMY16/IN10S/3. Redacció del projecte en el CEIP El Bracal, de Muro de Alcoy (A).

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Formalització del contracte número CNMY15/IN10S/51. Ampliació de 6 aules i porxe en l'Institut d'Educació Secundària L'Alcalatén, de l'Alcora.