DOGV Capçaleres

DOGV del 29 setembre 2017

DOGV de 29/09/2017, Núm 8138

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Sistema de formacion para operadores de gruas portico, trastainer y reach-stacker para el servicio nacional de aprendizaje colombiano. CPI-17-246».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Acuerdo de cooperación entre la Generalitat, a través de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori y la Universitat de València, a través de la Cátedra Demetrio Ribes, para el fomento de la investigación sobre la historia del transporte y sus infraestructuras. CPI-17-248».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Acuerdo de cooperación entre la Generalitat, a través de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració de Territori y la Universitat de València, a través de la Cátedra Demetrio Ribes, para el fomento de la investigación sobre la historia del transporte y sus infraestructuras. CPI-17-249».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «El papel de la selección por parentesco en la evolución del conflicto sexual. CPI-17-247», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Acuerdo de cooperación entre la Generalitat, a través de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori y la Universitat de València, a través de la Cátedra Demetrio Ribes, para el fomento de la investigación sobre la historia del transporte y sus infraestructuras. CPI-17-250».

III. ACTES ADMINISTRATIUS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es modifica el termini de presentació de la documentació justificativa establit en la Resolució de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es convoquen subvencions per a la traducció literària multilingüe per a l’exercici pressupostari de 2017.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procés per a la constitució de consells escolars municipals de la Comunitat Valenciana.