DOGV Capçaleres

DOGV del 29 maig 2017

DOGV de 29/05/2017, Núm 8050
II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Telescopios de neutrinos en el mediterráneo. CPI-17-143». Programa Prometeu per a grups d'investigació d'Excel·lència de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport» (GVPROMETEOII2014-079).

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic/a mitjà de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Contribuciones al calorimetro hadrónico tilecal y al programa de física del experimento atlas del LHC. CPI-17-130», finançat per l'Agència Estatal d'Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'oficial de laboratori de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Regulación de las interacciones simbióticas en insectos. CPI-17-144». Programa Prometeu per a grups d'investigació d'Excel·lència de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (GVPROMETEOII2014-065).

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Smart coordination polymers with compartmentalized pockets for adaptive guest entrance (S-CAGE). CPI-17-145».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Utility of omic-based biomarkers in characterizing older individuals at risk for frailty, its progression to disability and general consequences to health and well-being- the frailomic initiative (FRAILOMIC). CPI-17-146».

Universitat de València
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 9 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública de dues places d'investigador doctor júnior d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Nemo-Thromb (New Molecules in Thrombosis). Aplicaciones de Tecnologías ómicas en la enfermedad tromboembólica venosa: a la búsqueda de nuevos cofactores. CPI-17-134».

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca concurs públic per a cobrir places de personal docent contractat a temps complet de caràcter temporal (convocatòria ordinària número 1 curs acadèmic 2017/18).

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Universitat de València
Extracte de la Resolució de 7 d'abril de 2017, de la vicerectora d'Estudis de Grau i Política Lingüística de la Universitat de València, per la qual es convoquen les ajudes a l'estudi per als i les estudiants que cursen estudis oficials en centres propis de la Universitat de València, curs 2016-2017.

Universitat Miguel Hernández d'Elx
Extracte de la Resolució de 15 de maig de 2017, del rector, Universitat Miguel Hernández d' Elx, per la qual es convoca una beca de formació universitària en activitats de la Ràdio UMH 2017.

Universitat Miguel Hernández d'Elx
Extracte de la Resolució de 24 de maig de 2017, del rector, per la qual es convoquen les beques de col·laboració amb destinació a monitors de l'Escola d'Estiu i Aula Júnior.

Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 19 de maig de 2017, del rector, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la convocatòria d'Ajudes Drac Estiu 2017 per a estudiantes i estudiants de la Universitat Politècnica de València en el marc del programa de mobilitat Drac de la Xarxa Vives d'universitats.

Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 24 de maig de 2017, del rector, per la qual es convoca la IV edició dels Premis Concurs 5U-CV Startup a la UPV per a l'any 2017.

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Formalització del contracte número CNMY16/GT05U/48. Difusió de diferents accions de comunicació: campanyes, publicitat i promoció de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY17/IN10S/23. Construcció de menjador escolar amb cuina en el Centre d'Educació Infantil La Paz a Bigastro.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitacions número CS01-01/17 a CS01-10/17. Servei de bar cafeteria en els centres docents públics de la província de Castelló.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Designació dels membres de la mesa de contractació permanent per a licitacions del servei de bar cafeteria dels centres docents no universitaris de la província de Castelló.