DOGV Capçaleres

DOGV del 29 març 2017

DOGV de 29/03/2017, Núm 8010
II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 21 de març de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a doctor júnior d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Analizar la situación del alumnado y del sistema educativo en la educación obligatoria en la ciudad de València y su evolución histórica así como la formación de estudiantes en esta materia. CPI-17-057». [2017/2512] (pdf 254KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 21 de març de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a doctor júnior d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Smart coordination polymers with compartmentalized pockets for adaptive guest entrance (S-CAGE). CPI-17-062». [2017/2514] (pdf 255KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 21 de març de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a doctor júnior d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Smart coordination polymers with compartmentalized pockets for adaptive guest entrance (S-CAGE). CPI-17-063». [2017/2515] (pdf 256KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 23 de març de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2016-2017. Convocatòria número 21. [2017/2592] (pdf 942KB)

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 14 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es procedeix a la substitució de membres del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. [2017/2261] (pdf 166KB)

Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2017, de la Universitat Politècnica de València, per la qual s'integren determinats funcionaris del cos de professors titulars d'escola universitària en el cos de professors titulars d'universitat. [2017/2254] (pdf 142KB)

Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 3 de març de 2017, de la Universitat Politècnica de València, per la qual s'integren determinats funcionaris del cos de professors titulars d'escola universitària en el cos de professors titulars d'universitat. [2017/2256] (pdf 146KB)