DOGV Capçaleres

DOGV del 28 setembre 2017

DOGV de 28/09/2017, Núm 8137

I. DISPOSICIONS GENERALS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 37/2017, de 26 de setembre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2017, del rector, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria/escala analistes, pel sistema de concurs oposició (codi: codi:2017P/FC/C/1), corresponent a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2015 i l’any 2016 per al personal d’administració i serveis de la Universitat Politècnica de València.

Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2017, del rector, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector d’administració especial, categoria/escala tècnic diplomat de laboratoris i tallers, pel sistema de concurs oposició (codi: 2017/P/FC/C/2), corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2015 per al personal d’administració i serveis de la Universitat Politècnica de València.

Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2017, del rector, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria/escala facultatius d’arxius, biblioteques i museus, pel torn de promoció interna, per mitjà del sistema de concurs oposició (codi: 2017/P/FC/C/3), corresponent a les ofertes d’ocupació pública de l’any 2015 i l’any 2016 per al personal d’administració i serveis de la Universitat Politècnica de València.

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual, en execució d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, s’inclou una aspirant en la llista de persones seleccionades en les proves selectives convocades per la Resolució de 27 d’abril de 2010.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, de concessió de subvencions per a la internacionalització d’empreses i entitats culturals, d’acord amb la Resolució de 12 d’abril de 2017 (DOGV 8027, 26.04.2017), que convoca aquest concurs públic, i l’Ordre 54/2016 (DOGV 7878, 21.09.2016), que estableix les seues bases.