DOGV Capçaleres

DOGV del 28 febrer 2017

DOGV de 28/02/2017, Núm 7989

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Soluciones interactivas de tratamiento y visualización de datos masivos en sistemas inteligentes de control y supervisión, síntesis. CPI-17-029» finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2017/1486] (pdf 255KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Inclusion of people with autism in Europe. Towards a specialized training model for professionals, CPI-17-033». [2017/1488] (pdf 250KB)

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1, administració especial, complement de destinació 22, complement específic E030 amb destinació en Biblioteca Campus de Sant Joan. (Ref. 0230/17) [2017/1352] (pdf 350KB)

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1/A2, administració especial, complement de destinació 24, complement específic E038, amb destinació en Biblioteca Campus Elx. (Ref. 0232/17). [2017/1354] (pdf 373KB)

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1, administració especial, complement de destinació 22, complement específic E030 amb destinació en Biblioteca Campus Oriola. (Ref. 0226/17). [2017/1355] (pdf 349KB)

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1, administració especial, complement de destinació 22, complement específic E030 amb destinació en Biblioteca. (Ref. 0219/17) [2017/1357] (pdf 348KB)

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1, administració general, complement de destinació 22, complement específic E030 amb destinació en el Servei de Qualitat. (Ref. 0220/17) [2017/1358] (pdf 349KB)

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1, administració general, complement de destinació 22, complement específic E030 amb destinació en el Servei de Contractació. (Ref. 0225/17) [2017/1359] (pdf 349KB)

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1/A2, administració especial, complement de destinació 24, complement específic E038, amb destinació en el Servei d’ Infraestructures. (Ref. 0229/17) [2017/1360] (pdf 374KB)

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1/A2, administració general, complement de destinació 24, complement específic E038, amb destinació en el Servei de Personal d’Administració i Serveis. (Ref. 0231/17) [2017/1361] (pdf 373KB)

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1 administració general, complement de destinació 22, complement específic E030 amb destinació en el Servei de Gestió d’Estudis. (Ref. 0222/17) [2017/1362] (pdf 349KB)

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1 administració especial, complement de destinació 22, complement específic E030 amb destinació en el Servei d’Innovació i Suport Tècnic a la Docència i la Investigació. Campus d’Elx. Perfil Químic. (Ref. 0224/17) [2017/1363] (pdf 351KB)

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1 administració especial, complement de destinació 22, complement específic E030 amb destinació en el Servei d’Innovació i Suport Tècnic a la Docència i la Investigació. Campus Elx. Perfil Sistemes Mecànics, Termodinàmics, Fluids i Materials. (Ref. 0228/17) [2017/1367] (pdf 351KB)

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1 administració general, complement de destinació 22, complement específic E030 amb destinació en el Servei de Personal Docent i Investigador i Gestió Econòmica del Recursos Humans. (Ref. 0221/17) [2017/1368] (pdf 349KB)

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1 administració general, complement de destinació 22, complement específic E030 amb destinació en el Servei de Personal Docent i Investigador i Gestió Econòmica dels Recursos Humans. (Ref. 0223/17) [2017/1369] (pdf 350KB)

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1/A2, administració especial, complement de destinació 26, complement específic E042, amb destinació en el Serveis Informàtics. (Ref. 0227/17) [2017/1370] (pdf 373KB)

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1 administració general, complement de destinació 22, complement específic E030 amb destinació en Protocol. (Ref. 0246/17) [2017/1371] (pdf 347KB)

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1, administració general, complement de destinació 22, complement específic E030 amb destinació en l’Oficina de Documentació, Arxiu y Registre. (Ref. 0280/17) [2017/1560] (pdf 349KB)