DOGV Capçaleres

DOGV del 27 juliol 2017

DOGV de 27/07/2017, Núm 8093

I. DISPOSICIONS GENERALS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 98/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic/a Superior en Programació de la Producció en Emmotllament de Metalls i Polímers.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 99/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Conducció de Vehicles de Transport per Carretera. 

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 100/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Activitats Comercials.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 101/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Electromecànica de Maquinària.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 102/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic/a Superior en Vestuari a Mida i d’Espectacles.

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca concurs de selecció de professorat contractat doctor.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 97/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual es crea una escola d’Educació Infantil a Altea.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l’organització dels serveis psicopedagògics escolars i gabinets psicopedagògics escolars autoritzats, l’elaboració del seu pla d’activitats i de la seua memòria durant el curs 2017-2018.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es dicten instruccions en termes d’ordenació acadèmica i organització de les escoles oficials d’idiomes valencianes durant el curs 2017-2018.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2017, del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i funcionament dels centres d’educació especial sostinguts amb fons públics per al curs 2017-2018.

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2017, de la Universitat Jaume I, per la qual es publiquen les modificacions dels plans d’estudi següents que ja han estat verificats pel Consell d’Universitats i autoritzats per la comunitat autònoma valenciana.

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY16/VT00A/33. Substitució coberta de fibrociment i adequació de vestidors en el CEIP Padre Manjón de València.