DOGV Capçaleres

DOGV del 27 febrer 2017

DOGV de 27/02/2017, Núm 7988
I. DISPOSICIONS GENERALS

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 6/2017, de 23 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions per a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana. [2017/1559] (pdf 429KB)

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2017, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la constitució de borses de treball, per a la cobertura de pròximes necessitats de caràcter temporal de personal docent i investigador, contractat laboral, en la figura de professorat associat. [2017/1445] (pdf 916KB)

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017. [2017/1493] (pdf 228KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 21 de febrer de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017. [2017/1525] (pdf 175KB)

Universitat de València
Extracte de la Resolució de 14 de febrer de 2017, de la vicerectora d'Estudis de Grau i Política Lingüística de la Universitat de València, per la qual es convoca i s'estableixen les bases reguladores del V Concurs de microrelats audiovisuals amb motiu del 25 N, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones. [2017/1578] (pdf 170KB)