DOGV Capçaleres

DOGV del 26 setembre 2017

DOGV de 26/09/2017, Núm 8135

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Diseño de un sistema inteligente de riego mediante predicciones de humedad del suelo utilizando datos de satélite y modelización hidrometeorológica (SIM).

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a especialista de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Collective infectious units and the social evolution of viruses (VIS-À-VIS). CPI-17-242».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Membrane for energy and water recovery (MEMORY). CPI-17-244».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Computer aided modeling for astrophysical plasmas - CAMAP. CPI-17-241».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Astroparticle and oscillations research with cosmics in the abyss (ARCA AND ORCA). CPI-17-243».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Descargas. Desarrollo de un prototipo sensible para la detección de gas sulfhídrico que permita la identificación de nuevos fármacos cardioprotectores. CPI-17-245».

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2017, del Rectorat, per la qual s’adjudica destinació a les persones participants en el concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball de l’escala administrativa de la Universitat Jaume I.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2017, del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es canvia el lloc de realització de les proves per a l’obtenció de certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la seu de Segorbe.

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número V02-2017. Servei de bar cafeteria en els centres docents públics de la província de València.