DOGV Capçaleres

DOGV del 26 juny 2017

DOGV de 26/06/2017, Núm 8070

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2017, de la Universitat de València, de l’oferta pública d’una plaça d’investigadora doctora júnior o investigador doctor júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Astroparticle and oscillations research with cosmics in the abyss (ARCA AND ORCA). CPI-17-173»

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Smart coordination polymers with compartmentalized pockets for adaptive guest entrance (S-CAGE). CPI-17-172».

Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2017, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió de places de personal docent i investigador contractat laboral, en la figura de professor ajudant doctor, per al curs acadèmic 2017/2018.

Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2017, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió de forma interina de places de personal docent i investigador contractat laboral, en la figura de professorat contractat doctor, per al curs acadèmic 2017/2018.

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s’aprova l’expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’amplia el pressupost de la convocatòria de subvencions a la difusió del llibre i la lectura.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2017, de la Direcció General d’Universitat, Investigació i Ciència, per la qual es complementa l’import de les beques salari lligades a la renda per a la realització d’estudis universitaris en el curs acadèmic 2016-2017 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual estableix el procés de preinscripció i matriculació per al curs acadèmic 2017-2018 en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana.