DOGV Capçaleres

DOGV del 25 maig 2017

DOGV de 25/05/2017, Núm 8048
II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública de dues places d'investigador/a doctor júnior d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Nemo-Thromb (New Molecules in Thrombosis). Aplicaciones de Tecnologías ómicas en la enfermedad tromboembólica venosa: a la búsqueda de nuevos cofactores. CPI-17-134».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Realizar estudios de liberación de colorantes en distintas condiciones. CPI-17-133».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Sunlight on nanocatalysts to lower global energy use, emissions and pollution. CPI-17-135».

Universitat de València
RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «High efficiency hybrid tandem cells with crystalline silicon and thin film photovoltaic tecnologies (HIEFF). CPI-17-136».

Universitat de València
RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Smart coordination polymers with compartmentalized pockets for adaptive guest entrance. (S-CAGE). CPI-17-137».

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca un concurs públic per a cobrir places de personal laboral docent contractat a temps parcial (Professorat associat laboral. Convocatòria ordinària núm. 1. Curs acadèmic 2017-2018).

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2017, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, els llocs de treball anunciats en la Convocatòria 104/2016, de 12 de desembre, de 2016.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoquen els aspirants no exempts a la realització de les proves de valencià i es nomenen els tribunals, en el marc dels procediments selectius a cossos docents.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 31 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització del centre privat de Formació Professional Cervantes, d'Almassora, per canvi de titularitat.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 31 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre d'Educació Infantil de primer cicle Mon Menut, de Torrent.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 31 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre d'Educació Infantil de primer cicle El Barco de Lulú, de Quart de Poblet.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle denominat Acuarelas, a Alacant.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle denominat El Niu, a Alboraia.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle denominat Princesa Mercedes - Babel, a Alacant.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle denominat Duendes, a Elda.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle denominat Principitos Golf, a Alacant.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle denominat Britania, a Alacant.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle denominat Disney, a Aldaia.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle denominat Armonía, a Alacant.

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es prorroguen les beques per a la realització de pràctiques professionals en promoció lingüística i traducció en les dependències de la Subdirecció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 25 de gener de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2017, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es fan públiques les modificacions dels plans d'activitats proposats per les entitats col·laboradores en la formació del professorat per al curs 2016-2017.

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY17/AT00A/14. Servei de redacció de projecte bàsic i d'execució i direcció d'obra per arquitecte, direcció d'execució per arquitecte tècnic, redacció i coordinació de l'estudi bàsic de seguretat i salut, redacció de l'estudi de gestió de residus i de l'estudi geotecnicopatològic, de les obres de reparació de clavills, demolició habitatge conserge i retirada i nova reposició de la tarima de fusta del gimnàs, en el CEIP Vasco Núñez de Balboa, de Benidorm.

Universitat Jaume I
Licitació número OB/1/17. Obra de trasllat dels hivernacles per a construcció de la Facultat de Ciències de la Salut, fase 2, mòduls MD2 i MI2 de la Universitat Jaume I de Castelló.