DOGV Capçaleres

DOGV del 23 maig 2017

DOGV de 23/05/2017, Núm 8046
I. DISPOSICIONS GENERALS

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 61/2017, de 12 de maig, del Consell, pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les llengües oficials en l'Administració de la Generalitat.

A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Nueva perspectiva interdisciplinar sobre la complejidad de las simbiosis liquénicas: estudio genómico y funcional de microalgas y bacterias. CPI-17-129», finançat per l'Agència Estatal d'Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa»

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'oficial de laboratori de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Dimensión afectiva del dolor crónico inflamatorio como factor de riesgo de la recaida en el alcoholismo: papel de los opioides endógenos. CPI-17-131», finançat per l'Agència Estatal d'Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - "Una manera de fer Europa".

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 18 de maig de 2017, del rector, per la qual es convoquen quatre beques d'ajuda a matrícula, per a estudis de segon curs de màster, primera edició del Programa de beques per a la formació de professionals Càtedra Torrecid.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2017, de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport, per la qual s'elabora la llista parcial d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana de 2017.

Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 12 d'abril 2017, de la Presidència de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), per la qual es regula el procediment de concessió, l'any 2017, dels reconeixements als millors treballs fi de màster o d'especialitat en prevenció de riscos laborals de la Comunitat Valenciana, denominats Premis al Coneixement en PRL.