DOGV Capçaleres

DOGV del 23 març 2017

DOGV de 23/03/2017, Núm 8006
II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 6 de març de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «European schoolnet - EU space awareness P.O.: P16-03780. CPI-17-019». [2017/2108] (pdf 250KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 2 de març de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a doctor júnior d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Developing mediterranean-specific protocols to protect biodiversity from litter impact at basin and local mpas scales (MEDSEALITTER). CPI-17-055», finançat per la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FEDER - «Una manera de hacer Europa». [2017/2109] (pdf 256KB)


Universitat de València
RESOLUCIÓ de 8 de març de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Assessment of the distribution and abundance of the mason bee species osmia bicornis and osmia cornuta in specifically chosen natural and semi-natural habitats of Spain by means of systematic trap nesting. CPI-17-056». [2017/2240] (pdf 255KB)

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 14 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es compensa, a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, la part no finançada a càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat de les beques de matrícula de la convocatòria aprovada per Resolució d'11 d'agost de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2016-2017, per a estudiants que cursen estudis postobligatoris. [2017/2266] (pdf 228KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 14 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es compensen a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana per la part no finançada a càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat de les beques de matrícula de la convocatòria, aprovada per Resolució d'11 d'agost de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2016-2017, per a estudiants que cursen estudis postobligatoris. [2017/2351] (pdf 170KB)


Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de desembre de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a la digitalització i la restauració de la documentació històrica i la millora de les instal·lacions dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana. [2017/2411] (pdf 135KB)