DOGV Capçaleres

DOGV del 23 febrer 2017

DOGV de 23/02/2017, Núm 7986

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Las causas de la desigualdad regional en la Europa del Sur: un análisis comparado para España, Francia, Italia y Portugal (1850-2010). CPI-17-024». [2017/1335] (pdf 255KB)
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Esteroles vegetales y metabolitos en bebidas de zumo de frutas y leche: influencia de la presencia de galactooligosacáridos sobre la biodisponibilidad y efectos biológicos, CPI-17-025» finançat pel Ministerio de Economía, Industria y Competitividad i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2017/1336] (pdf 256KB)
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’oficial de laboratori de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Óxidos avanzados para la electrónica, optoelectrónica, CPI-17-026». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport» (GVPROMETEOII2015-004). [2017/1337] (pdf 252KB)

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Universitat de València
Extracte de la Resolució de 12 de gener de 2017, de la vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística, mitjançant la qual es convoca i s’estableixen les bases reguladores del IV Concurs Fotogràfic sobre Dona i Ciència, «ConCiència’t». [2017/1467] (pdf 142KB)