DOGV Capçaleres

DOGV del 22 març 2017

DOGV de 22/03/2017, Núm 8005
II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Lenguaje figurativo y anáforas en lectores con trastornos del desarrollo: estudio de movimientos oculares y potenciales evocados. CPI-17-050». [2017/1950] (pdf 253KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ d'1 de març de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Técnicas de acceso radio para redes inalámbricas heterogéneas. CPI-17-049», financiat per l'Agència Estatal d'Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2017/1953] (pdf 255KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ d'1 de març de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic/a especialista de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desarrollo de nuevas metodologías y tecnologías emergentes de evidenciación de la eficacia de alimentos con propiedades de salud para la reducción de riesgos de patologías crónicas en la edad media de vida (HENUFOOD), CPI-17-051». [2017/1954] (pdf 254KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ d'1 de març de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Realización de un plan estratégico de empleo, emprendimiento y formación de la ciudad de València. CPI-17-053». [2017/1958] (pdf 252KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 2 de març de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Empirical study at València according to the study protocol coping with stress and general health problems: functionality of the self-assesment «voice app» in Spain: pilot study. CPI-17-054». [2017/1957] (pdf 253KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 2 de març de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Realización de un plan estratégico de empleo, emprendimiento y formación de la ciudad de València. CPI-17-052». [2017/1959] (pdf 251KB)

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 13 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a la realització de pràctiques professionals en les dependències de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. [2017/2208] (pdf 200KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 13 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a la realització de pràctiques professionals en les dependències de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. [2017/2283] (pdf 145KB)