DOGV Capçaleres

DOGV del 22 febrer 2017

DOGV de 22/02/2017, Núm 7985
II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2017, de la Universitat d'Alacant, per la qual nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per Resolució de 25 de novembre de 2016, per a l'accés a l'escala tècnica de la Universitat d'Alacant (Referència A03/16). [2017/1331] (pdf 136KB)
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2017, de la Universitat d'Alacant, per la qual nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per Resolució de 25 de novembre de 2016, per a l'accés a l'escala tècnica de la Universitat d'Alacant (Referència A04/16), [2017/1332] (pdf 136KB)
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a doctor júnior d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Optimización del diseño del experimento en el futuro colisionador CLIC. CPI-17-021». [2017/1296] (pdf 253KB)
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Efectos del calentamiento global sobre la fecundidad y la supervivencia de paseriformes mediterráneos, CPI-17-022». [2017/1298] (pdf 250KB)
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a doctor júnior d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Lectura crítica en internet: evaluación, desarrollo e intervención. CPI-17-023». [2017/1299] (pdf 253KB)
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a doctor sènior d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Sistemas Electroactivos para electrónica molecular: dispositivos emisores de luz y fotovoltaicos eficientes. CPI-16-448». Programa Prometeu per a grups d'investigació d'Excel·lència de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (GVPROMETEO2016-135). [2017/1305] (pdf 256KB)

Universitat de València

RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, pel torn lliure, sector d'administració especial, escala tècnica superior d'informació -perfil: web-màrqueting-, convocades per Resolució de 12 de desembre de 2016 (BOE 29.02.2016). [2017/1431] (pdf 169KB)
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d'una borsa de treball de personal investigador d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Research group on Machine learning for smart environaments del Institut de Noves Tecnologies de la Imatge (INIT). [2017/1415] (pdf 224KB)
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d'una plaça de personal investigador d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet (Projecte: «Desarrollo y caracterización de un multicapa biodegradable de alta barrera con propiedades activas y bioactivas para envasado alimentario (Ref. AGL2015-63855-C2-2-R)», Codi: 16I129). [2017/1416] (pdf 225KB)
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d'una plaça de personal tècnic de suport a la investigació d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet (Projecte: «Defensa maternal, refuerzo y olfacción: neurobiología de las conductas sociales motivadas dependientes de feromonas en ratones», codi: BFU2016-77691-C2-1-P). [2017/1418] (pdf 226KB)