DOGV Capçaleres

DOGV del 21 març 2017

DOGV de 21/03/2017, Núm 8004
II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Servicio de consultoría tecnológica en materia de sistemas de información para la gestión de tráfico. CPI-17-044». [2017/1941] (pdf 253KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Colaboración entre el Ayuntamiento de València y la UV en el contexto de participación del ayuntamiento en la red española de ciudades educadoras. CPI-17-045». [2017/1943] (pdf 255KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Colaboración entre el Ayuntamiento de Valencia y la Universitat de València en el contexto de participación del ayuntamiento en la red española de ciudades educadoras. CPI-17-046». [2017/1944] (pdf 251KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «El espectro obsesivo-compulsivo desde una perspectiva transdiagnóstica. CPI-17-047». [2017/1945] (pdf 251KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Cambios ambientales y antrópicos en cuencas fluviales mediterráneas: impactos históricos en la morfología, los flujos sedimentarios y la vegetación. CPI-17-048», finançat per l'Agencia Estatal de Investigación i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2017/1947] (pdf 254KB)

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Acadèmia Valenciana de la Llengua
RESOLUCIÓ de 8 de març de 2017, de la Presidència de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l'Acord de 3 de març de 2017, del Ple de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, pel qual es convoquen ajudes al foment de l'ús del valencià en les emissores locals de ràdio, en les revistes d'investigació i en les revistes de temàtica especialitzada o de caràcter local o comarcal. [2017/2134] (pdf 484KB)

Acadèmia Valenciana de la Llengua
RESOLUCIÓ de 9 de març de 2017, de la Presidència de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l'Acord de 3 de març de 2017, del Ple de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, pel qual es convoquen beques per a la realització de pràctiques de formació en Lingüística Aplicada i Informàtica. [2017/2136] (pdf 404KB)