DOGV Capçaleres

DOGV del 20 juny 2017

DOGV de 20/06/2017, Núm 8066

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2017, del rector, per la qual es disposa la publicació de l’oferta d’ocupació pública del personal docent i investigador per a l’any 2017.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d’ajudes econòmiques per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de l’alumnat dels centres d’educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l’exercici econòmic 2017.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 19 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s’estableixen les condicions per a ser usuari del servei de transport escolar col·lectiu per al curs escolar 2017-2018.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 22 de maig de 2017, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2017-2018.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 22 de maig de 2017, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs escolar 2017-2018.

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY17/FQ00D/34. Servei de realització d’accions formatives diverses en tres cicles de Formació Professional durant els cursos 2017-2018 i 2018-2019.