DOGV Capçaleres

DOGV del 20 febrer 2017

DOGV de 20/02/2017, Núm 7983
II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2017, de la Universitat d'Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos en les proves selectives per a l'ingrés en l'escala tècnica (Referència A03/16), per a ocupar llocs d'administració especial, sector estadística, en la Unitat Tècnica de Qualitat, pel sistema general d'accés lliure. [2017/1152] (pdf 167KB)
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2017, de la Universitat d'Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos en les proves selectives per a l'ingrés en l'escala tècnica (Referència A04/16), per a ocupar llocs d'administració especial, sector assistència social i sociologia, en la Unitat Tècnica de Qualitat, pel sistema general d'accés lliure. [2017/1153] (pdf 168KB)
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal investigador doctor de caràcter indefinit. Convocatòria número 2. [2017/1065] (pdf 496KB)
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d'una plaça de personal investigador d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet. Projecte «Acord per a posar en valor els recursos patrimonials vinculats a la Guerra Civil espanyola. Estudi per a la dinamització turística i sostenible del territori». Codi: 16I274. [2017/1192] (pdf 225KB)
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d'una borsa de treball de personal investigador doctor d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei a temps complet. Projecte: PROMETEO/2016/066, Codi: 16I253/PI. [2017/1193] (pdf 223KB)