DOGV Capçaleres

DOGV del 01 setembre 2017

DOGV de 1/09/2017, Núm 8118

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la relació definitiva d’aspirants aprovats en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial especialista (referència C01/17), per a ocupar llocs d’administració especial, sector laboratoris d’instrumentació científica, perfils A i B en els Serveis Tècnics d’Investigació, pel sistema general d’accés lliure.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa Santiago Grisolía de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (GRISOLIAP/2017/093), CPI-17-214».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a especialista de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Eficacia de herramientas informáticas para aprender y enseñar estrategias de competencia lectora y conocimientos declarativos en un entorno de lectura orientada a tareas. CPI-17-208».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Frailty management optimisation though eip aha commitments and utilisation of stakeholders input (FOCUS). CPI-17-217».


Universitat de València
RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Mantenimiento evolutivo de un sistema recomendador experto que determine la probabilidad e Malware. CPI-17-218».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Nemo-thromb (new molecules in thrombosis). Aplicaciones de tecnologías ómicas en la enfermedad tromboembólica venosa: a la búsqueda de nuevos cofactores. CPI-17-216».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de quatre places de tècnic/a superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Impacto del estrés social sobre la salud: Factores… CPI-17-219». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport» (GVPROMETEOII2015-020).


III. ACTES ADMINISTRATIUS

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’11 d’agost de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’estableixen els criteris per a acreditar i expedir el certificat de nivell A1 de coneixements de valencià per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.