DOGV Capçaleres

DOGV del 19 juliol 2017

DOGV de 19/07/2017, Núm 8087

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Statistical Learning for Remote Sensing Data Analysis (SEDAL). CPI-17-193».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Statistical Learning for Remote Sensing Data Analysis (SEDAL). CPI-17-194».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa Santiago Grisolia de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (GRISOLIAP/2017/096), CPI-17-196».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa Santiago Grisolia de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (GRISOLIAP/2017/037), CPI-17-197».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa Santiago Grisolia de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (GRISOLIAP/2017/094), CPI-17-198».

III. ACTES ADMINISTRATIUS

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’atribueix la denominació específica d’El Prat a l’Institut d’Educació Secundària de Torreblanca.

V. ANUNCIS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY15/CD10A/59. Servei de revisió tecnicolegal i inspeccions periòdiques d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió en centres docents públics de la Comunitat Valenciana.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Formalització del contracte número CNMY16/FP00D/63. Assegurança col·lectiva per a alumnes d’FP, FP Bàsica, programes formatius de qualificació bàsica, ensenyances artístiques d’Art i Disseny de la Comunitat Valenciana.