DOGV Capçaleres

DOGV del 19 juny 2017

DOGV de 19/06/2017, Núm 8065

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Vías de señalización que controlan la involución de la glándula mamaria e importancia en el cáncer de mama post-gestacional: estudio en modelos murinos y en líneas celulares humanas. CPI-17-166». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport» (GVPROMETEOII2014-55).

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a mitjà de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Red de Terapia Celular - TERCEL (ISCIII2012-RED-19-016), (Programa RETICS de l’Institut de Salut Carlos III. Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat) CPI-17-167», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa».

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2017, del Rectorat, per la qual es disposa la publicació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2017, relativa a places dels cossos docents universitaris i de professorat contractat doctor.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d’ingrés al cos docent de professors d’Arts Plàstiques i Disseny convocat per l’Ordre 16/2017, de 10 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d’ingrés i procediment per a l’adquisició de noves especialitats al cos docent de professors tècnics de Formació Professional convocat per l’Orde 15/2017, de 10 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre d’Educació Infantil de primer cicle Duendes de Sant Vicent del Raspeig.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre privat de Formació Professional Quirón de Carcaixent.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre d’Educació Infantil de primer cicle Rondalles, de Tavernes Blanques.

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es prorroguen les beques per a la realització de pràctiques professionals en documentació en les dependències de la Subdirecció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.