DOGV Capçaleres

DOGV del 19 abril 2017

DOGV de 19/04/2017, Núm 8022
II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 30 de març de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca un concurs públic per a cobrir places de personal docent contractat a temps complet de caràcter temporal (convocatòria ordinària núm. 8, curs acadèmic 2016/17). [2017/2776] (pdf 318KB)

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 29 de març de 2017, de la directora territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, de nomenament del director del Centre Integrat Públic de Formació Professional Canastell, de Sant Vicent del Raspeig. [2017/2721] (pdf 140KB)

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 9 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Nuestra Señora de la Consolación, de Castelló de la Plana. [2017/2770] (pdf 170KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 13 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària María de los Ángeles Suárez de Calderón, de Gandia Grau i platja. [2017/2768] (pdf 172KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 13 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització del centre d'Educació Infantil de primer cicle Els Xiquets, de Picassent, per canvi de titularitat. [2017/2769] (pdf 168KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 13 de març de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es concedeix l'autorització provisional prevista en la disposició addicional segona, apartat 1, del Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s'estableixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l'Educació Infantil a la Comunitat Valenciana, per al curs escolar 2017-2018 a determinades escoles infantils de primer cicle municipals. [2017/2693] (pdf 217KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 15 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització del centre privat d'Educació Infantil i Primària Sagrada Familia, d'Elx, per canvi de règim i de denominació de la titularitat. [2017/2774] (pdf 169KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 23 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Nuestra Señora del Rosario, de Paterna. [2017/2771] (pdf 171KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 27 de març de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual s'autoritza a determinats centres l'aplicació dels programes de millora de l'aprenentatge i del rendiment (PMAR) per al curs 2016-2017. [2017/2794] (pdf 173KB)