DOGV Capçaleres

DOGV del 18 juliol 2017

DOGV de 18/07/2017, Núm 8086

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2017, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen concursos d’accés a places de cossos de funcionaris docents universitaris.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’adjudiquen les ajudes econòmiques de la Generalitat per a les activitats de promoció de l’ús del valencià en les festes de les Fogueres en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en 2017

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2017, de la Direcció General d’Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades al desenvolupament dels plans d’especialització esportiva per a l’any 2017.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’adjudiquen les subvencions a la producció editorial.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es publica el llistat definitiu de centres educatius que en el curs 2017-2018 podran rebre un auxiliar de conversa en llengua estrangera.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 7 de juny de 2017, del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, per la qual es publica la relació de mòduls de cicles formatius la dedicació dels quals és susceptible de desdoblament per al curs 2017-2018 en centres públics.