DOGV Capçaleres

DOGV del 18 abril 2017

DOGV de 18/04/2017, Núm 8021
II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 22 de març de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d'una plaça de personal investigador d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps parcial (Projecte: «Aproximación metabolómica para la investigación de productos de la pesca ahumados mediante el proceso Cold smoke». Codi: 17I004). [2017/2646] (pdf 228KB)

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 27 de març de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció de dues places de personal investigador d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet (Projecte: «Desarrollo sistema híbrido bomba de calor de alta temperatura/ciclo rankine orgánico para mejorar aprovechamiento de fuentes térmicas residuales y renovables - ENE2015-70610-R», codi: 16I130). [2017/2647] (pdf 223KB)

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2017, de la Universitat d'Alacant, per la qual s'integren en el cos de professors titulars d'universitat determinats funcionaris del cos de professors titulars d'escola universitària. [2017/2622] (pdf 144KB)

III. ACTES ADMINISTRATIUS

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 de març de 2017, del director territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de València, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2017-2018, en l'àmbit competencial de la província de València. [2017/3166] (pdf 900KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 de març de 2017, del director territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de Castelló, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2017-2018, en l'àmbit competencial de la província de Castelló. [2017/3167] (pdf 1.298KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 de març de 2017, de la directora territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2017-2018, en l'àmbit competencial de la província d'Alacant. [2017/3169] (pdf 161KB)