DOGV Capçaleres

DOGV del 17 agost 2017

DOGV de 17/08/2017, Núm 8107

I. DISPOSICIONS GENERALS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 30/2017, de 10 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableix el procediment d’inscripció, modificació i baixa de les escoles de música, escoles de dansa i escoles de música i dansa en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps parcial. Projecte: Programa grups d’investigació d’alt rendiment. Codi: 17I112. Grup investigació: Neurobiologia i genètica de la conducta motivada.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del Conservatori Professional de Música de titularitat municipal denominat Joan Cantó, d’Alcoi, per ampliació d’especialitats.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització als centres docents privats de la Comunitat Valenciana que figuren en l’annex.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’acorda la revocació de l’autorització per cessament d’activitats a l’Escola Infantil de primer cicle, de titularitat municipal, de Massalavés.

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució d’11 de juliol de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a la promoció de l’excel·lència acadèmica destinades als que hagen conclòs, durant el curs 2015-2016, estudis d’educació universitària en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i estudis superiors en centres de titularitat pública adscrits a l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV).